in English
 
 
Väitökset 2016
Perjantaina 16. joulukuuta  2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5)  julkisesti tarkastettavaksi KM Jenni Alisaaren väitöskirja Songs and poems in the second language classroom. The hidden potential of singing for developing writing fluency. Virallisena vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Maisa Martin Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Marja Vauras.

Perjantaina 11. marraskuuta  2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5)  julkisesti tarkastettavaksi KM Kaisa Hytösen väitöskirja Bridging academic and working life expertise in continuing professional education: A social network perspective. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Petri Nokelainen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ja kustoksena dosentti Tuire Palonen.

Lauantaina 17. syyskuuta  2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5)  julkisesti tarkastettavaksi FM Ilona Södervikin väitöskirja Understanding Biological Concepts at University – Investigating learning in medical and teacher education. Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Ilkka Ratinen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann.

KM Piia-Kaisa af Ursin esittää kansainvälisessä yhteisohjausjärjestelyssä (Cotutelle-sopimus) toteuttaman väitöskirjansa Explaining Cultural Participation in Childhood - Applying the Theory of Planned Behavior to German and Finnish Primary School Children  julkisesti tarkastettavaksi Erlangen-Nürnberg yliopistossa torstaina 15.9.2016 klo 13 (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Sitzungssaal 0.031, Regensburger Str. 160, Nürnberg, Deutschland).

Tarkastuslautakunnassa toimivat professori Stephan Kröner (Erlangen-Nürnberg yliopisto), professori Benjamin Jörissen (Erlangen-Nürnberg yliopisto), professori Mark Stemmler (Erlangen-Nürnberg yliopisto), professori Risto Rinne (Turun yliopisto) ja apulaisprofessori Tero Järvinen (Turun yliopisto).

Perjantaina 2. syyskuuta  2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5)  julkisesti tarkastettavaksi KM Eeva Riutamaan  väitöskirja Maan korvessa kulkevi - Evakkolasten kasvukokemusten tunnemuistot ja hyvinvointi. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori emerita Sirkka Ahonen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Arto Jauhiainen

Perjantaina 26.elokuuta  2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5)  julkisesti tarkastettavaksi KL Petri Niemen väitöskirja Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori emerita Marjatta Vanhalakka-Ruoho Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori emerita Marjaana Soininen.

Perjantaina 8. huhtikuuta 2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Toivo Laurilehto -salissa (Seminaarinkatu 1, Rauma) julkisesti tarkastettavaksi terveystieteiden maisteri Joonas Kalarin väitöskirja Minkä nuorena hallitsee sen vanhana taitaa? Liikehallinnan pysyvyys kouluiästä aikuisikään - 24 vuoden seurantatutkimus. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori emeritus Lauri Laakso Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori emeritus Heimo Nupponen.

Perjantaina 1. huhtikuuta 2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi kasvatustieteen maisteri Henna Vilpun väitöskirja University students’ regulation of learning and text processing – examples from medicine and teacher education (Yliopisto-opiskelijoiden oppimisen säätely ja tekstin prosessointi - esimerkkeinä lääketieteen ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijat). Virallisena vastaväittäjänä toimii  Liisa Postareff Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann.

Perjantaina 18. maaliskuuta 2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi kasvatustieteen maisteri Lilja Aikion väitöskirja Opettajattareksi sopimaton? Diskurssianalyysi seminaarien naisoppilaiden poikkeavuuden tulkinnasta ja kontrollista Suomessa 1860 - 1960-luvuilla. Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Taina Saarinen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Joel Kivirauma.

Perjantaina 5. helmikuuta 2016 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Publicumin luentosalissa 3 (Assistentinkatu 7) julkisesti tarkastettavaksi kasvatustieteen maisteri Jaana Hintikan väitöskirja Sopeutumattomien oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittyminen: Oppilaiden ja opettajien arvioita ja kokemuksia Aggression portaat -interventiosta. Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Kristiina Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Joel Kivirauma.

Asiasana:
Tagit: