in English
 
 
Väitöskirjan painatus ja jakelu

Julkaisemista ja painatuksesta löytyy tietoa kirjaston verkkosivuilta. Väittely on mahdollista myös pelkästään sähköisesti julkaistavalla väitöskirjalla. 

Painatustuki 

Kasvatustieteiden tiedekunta maksaa painatustukea niille väitöskirjoille, jotka julkaistaan myös sähköisessä julkaisuarkistossa. Tiedekunnan painatustuesta löydät tietoa väitöskirjan painatuskulut -intranet sivulta (vaatii utu-tunnuksen). Painatustuen myöntöpäätöksen saatuasi voit sopia käyttämäsi kirjapainon kanssa, että he lähettävät apurahan suuruisen laskun suoraan tiedekuntaan. Laskun ja apurahan erotuksen maksaa väittelijä itse.

Turun yliopisto on kilpailuttanut keväällä 2018 painatuspalvelut. Tiedekunnan painatustukea myönnetään yliopiston sopimuspainotaloissa painettuihin väitöskirjoihin. Niiden yhteystiedot löydät yliopiston väitösohjeista.

 

Painatusmäärät ja jakelu

1. Väitöskirja julkaistaan pelkästään sähköisessä julkaisuarkistossa

Jos väitöskirja julkaistaan pelkästään verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa, väittelijä toimittaa kartonkikansin tai läpinäkyvällä muovikannella varustetut niitatut paperikopiot seuraavasti:
 •  Feeniks-kirjastoon 2 kpl, joista 1 on lukukappale (ns. ”riiputuskappale”)
 • Tiedekunta 1 kpl (toimitetaan koulutuspäällikölle)

Huom: Lisäksi väittelijä toimittaa rehtorille pelkän suomenkielisen väitöskirjan tiivistelmän tulostettuna (Sisäposti: Rehtori, Hämeenkatu 4).

2. Väitöskirja julkaistaan sekä sähköisessä julkaisuarkistossa että Annales-sarjassa / muussa sarjassa tai muun kustantajan julkaisemana

Väittelijä toimittaa väitöskirjat  seuraavasti:
 • Feeniks-kirjastoon 2 kpl (joista 1 on lukukappale eli ns. ”riiputuskappale”) sekä vapaaehtoiset UTUShoppiin myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
 • Kansalliskirjaston vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
 • Rehtori 1 kpl (Sisäposti: Rehtori, Hämeenkatu 4)
 • Tiedekunta 17 kpl (arkistokpl + johtokunnan jäsenet; toimitetaan Educariumin infopisteeseen, 1. krs)
 • Vastaväittäjä 1 kpl (kierrekantinen tarkastusversio)
 • Kustos 1 kpl (kierrekantinen tarkastusversio)
 • Esitarkastajat
 • Arvosteluryhmän kolmas jäsen 1 kpl
 • Vapaaehtoiset yleisöjakelukappaleet toimitetaan myös Educariumin infopisteeseen

3. Väitöskirja julkaistaan Annales-sarjassa / muussa sarjassa tai muun kustantajan julkaisemana, mutta EI yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa

Väittelijä toimittaa väitöskirjat seuraavasti:
 •  Feeniks-kirjastoon 2 kpl (joista 1 on lukukappale eli ns. ”riiputuskappale”) sekä vapaaehtoiset UTUShoppiin myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
 • Kansalliskirjaston vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
 • Rehtori 1 kpl (Sisäposti: Rehtori, Hämeenkatu 4)
 • Tiedekunta 17 kpl (arkistokpl + johtokunnan jäsenet; toimitetaan Educariumin infopisteeseen, 1. krs)
 • Vastaväittäjä 1 kpl (kierrekantinen tarkastusversio)
 • Kustos 1 kpl (kierrekantinen tarkastusversio)
 • Esitarkastajat
 • Arvosteluryhmän kolmas jäsen 1 kpl
 • Yleisöjakelukappaleet 20 kpl (toimitetaan Educariumin infopisteeseen, 1. krs)

Väitöstilaisuuden ollessa Raumalla yleisökappaleet jaetaan seuraavasti: 10 kpl OKL Rauman kansliaan ja 10 kpl Educariumin palvelupisteeseen.

Toimitusaikataulu

Sähköisenä julkaistu väitöskirja tulee toimittaa kirjastoon julkaisuvalmiina tallenteena 15 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väitöskirja julkaistaan julkaisuarkistossa viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Paperikopio tai painettu väitöskirja tulee toimittaa kirjastoon, Educariumin infopisteeseen ja arvosteluryhmän kolmannelle jäsenelle 10 päivää ennen väitöstilaisuutta klo 12 mennessä.

Yleisölle jaettavat väitöskirjat on toimitettava varaamattomina, eikä varauksia oteta vastaan etukäteen eikä kahtena ensimmäisenä jaossalopäivänä. Väitöskirjat ovat vapaasti jaettavissa allekirjoitusta vastaan.

Väitöskirjan ulkoasu

Yliopistolle luovutettavien kappaleiden tulee olla väitöskirja-asuisia: kirjan väliin liitetään irtolehti, jolle on lisätty tiedot väitöstilaisuuden ajasta ja paikasta sekä tieto siitä, että kyseessä on tiedekunnan julkisesti puolustettavaksi hyväksymä akateeminen väitöskirja. Rehtorin päätöksen mukaisesti kaikkien väitöskirjojen tulee sisältää sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmä. Painossa osataan usein auttaa varsinkin Annales-sarjassa painettavien väitöskirjojen ulkoasun kanssa. Väittelijän on kuitenkin tarkistettava itse, että kaikki tiedot ovat oikein.

Väitöskirjan nimiölehden kääntöpuolelle merkitään tutkimuksen ohjaajien, esitarkastajien, vastaväittäjän sekä kustoksen nimet sekä affiliaatiot. Väittelijän affiliaatioksi kirjataan Turun yliopisto, tiedekunta (kasvatustieteiden tiedekunta, ei kasvatustieteellinen), laitos, oppiaine ja tohtoriohjelma. Tarkista kirjoitusasu myös muusta kuin jostakin yhdestä aiemmin julkaistusta väitöskirjasta, jossa ko. tiedot ovat saattaneet juuri olla väärin!

Lisäksi merkkinä tarkastuksesta väitöskirjan julkaisutietoihin liitetään seuraava teksti:

"Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä."

TAI

"The originality of this dissertation has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service."

Asiasana:
Tagit: