in English
 
 
Myllymäen kilta ry

Myllymäen Killan toiminta-ajatus

Myllymäen Kilta ry. on vuonna 1955 perustettu vireä yhdistys jonka tehtävänä on vaalia ja ylläpitää raumalaisen opettajankoulutuksen omaleimaista perinnettä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti moniin Rauman yksikön ja normaalikoulun toimintoihin sekä asiantuntijana että organisaattorina. Lisäksi Myllymäen Kilta tukee suomalaisen opettajankoulutuksen, erityisesti Myllymäen historiaan liittyvää tutkimustyötä paitsi jakamiensa avustusten niin myös tarjoamansa asiantuntija-avun kautta. Perinneyhdistyksemme pyrkii keräämään ja järjestämään Myllymäen aineellista ja henkistä kouluperinnettä.
 
Emme toki keskity ainoastaan täällä paikanpäällä sijaitsevan aineiston keräämiseen, vaan toivomme saavamme Myllymäkeen liittyvää materiaalia myös yhdistyksemme jäseniltä. Otammekin mielellämme vastaan erilaista perinnemateriaalia, opiskeluun liittyviä muistoja, kaskuja kurssitöitä jne. Pyrimme esittelemään keräämäämme aineistoa verkkosivuillamme.
 
Valokuva-albumimme sisältää tällä hetkellä 1200 kuvaa (2009).
  

Yhteystiedot

Myllymäen Kilta ry
Opettajankoulutuslaitos, Rauma
Seminaarinkatu 1
26100 Rauma
myllymaenkilta@utu.fi

Webmaster: laukem@utu.fi​
Asiasana:
Tagit: