in English
 
 
Opiskelu opettajankoulutuslaitoksessa
Opettajankoulutuslaitos vastaa luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmista sekä kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmasta. Sivuaineopintoina laitos tarjoaa aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot ja opintomahdollisuuksia useissa eri oppiaineissa.

Laitos tarjoaa myös yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen kanssa erityisopettajan opinnot, opettajan pedagogiset opinnot sekä yliopiston opettajille että maahanmuuttajataustaisille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville.

Opinnoista, opiskelijavalinnasta ja muista opintoihin liittyvistä asioista löydät lisätietoa tiedekunnan opiskelua koskevalta sivustolta.

Opettajankoulutuslaitoksen peruskoulutuksen tehtäväalueet
  • kouluttaa perusopetuksen opettajia,
  • toteuttaa perusopetuksen ja lukion aineenopettajien pedagogiset opinnot,
  • järjestää mahdollisuus saavuttaa monimuotoinen asiantuntijuus koko perusasteelle,
  • vastata valtakunnallisiin opettajien koulutuksen lisä- ja täydennyskoulutustarpeisiin,
  • osallistua erillisten kasvatustieteen maisteriohjelmien toteutukseen ja
  • toteuttaa jatkokoulutusvelvoitetta kouluttaen sekä tohtori- että lisensiaattitutkintoihin.
Asiasana:
Tagit:
Muualla verkossa