in English
 
 
Opiskelu opettajankoulutuslaitoksessa
Opettajankoulutuslaitos vastaa luokanopettajan, lastentarhanopettajan ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmista sekä kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmasta. Sivuaineopintoina laitos tarjoaa humanistiselle ja matemaattis-luonnontieteelliselle alalle suunnatut opettajan pedagogiset opinnot ja opintomahdollisuuksia useissa eri oppiaineissa.

Laitos tarjoaa myös yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen kanssa erityisopettajan opinnot, opettajan pedagogiset opinnot sekä yliopiston opettajille että maahanmuuttajataustaisille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville.

Opinnoista, opiskelijavalinnasta ja muista opintoihin liittyvistä asioista löydät lisätietoa tiedekunnan opiskelua koskevalta sivustolta.

Opettajankoulutuslaitoksen peruskoulutuksen tehtäväalueet
  • kouluttaa perusopetuksen opettajia,
  • toteuttaa perusopetuksen ja lukion aineenopettajien pedagogiset opinnot,
  • järjestää mahdollisuus saavuttaa monimuotoinen asiantuntijuus koko perusasteelle,
  • vastata valtakunnallisiin opettajien koulutuksen lisä- ja täydennyskoulutustarpeisiin,
  • osallistua erillisten kasvatustieteen maisteriohjelmien toteutukseen ja
  • toteuttaa jatkokoulutusvelvoitetta kouluttaen sekä tohtori- että lisensiaattitutkintoihin.
Asiasana:
Tagit:
Muualla verkossa