in English
 
 
Opetusaikataulut

Opettajankoulutuslaitoksen koulutukset

Kussakin koulutuksessa samana vuonna opintonsa aloittaneet muodostavat oman vuosikurssin. Kullekin vuosikurssille laaditaan oma opetusaikataulu opintojen ohjeellisen etenemisen puitteissa. Vuosikurssin opetuksesta osa on yhteistä (mm. luennot) ja osa pienemmissä opetusryhmissä tapahtuvaa. Opiskelu opettajankoulutuslaitoken koulutuksissa edellyttää läsnäoloa, mutta myös itsenäistä työskentelyä. 

Tiedekunnan uusille tutkinto-opiskelijoille suunnatun KKV0 Opiskelijana yliopistossa -opintojakson aikataulu löytyy tiedekunnan verkkosivulta

Kesäopintotarjonta 2017 löytyy Ympärivuotisen opiskelun intrasivulta.

Opetusaikataulut, Turku

Muut opetusaikataulut julkaistaan intranet-sivulla.

Opetusaikataulut, Rauma

Työjärjestykseen saattaa tulla vielä lisäyksiä ja muutoksia.


Opettajan pedagogiset opinnot (humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala)

Opettajan pedagogisten opintojen opetusaikataulut löytyvät intranetistä (edellyttää Turun yliopiston käyttäjätunnusta ja salasanaa). Syksyn alussa aikataulu julkaistaan myös julkisilla sivuilla uusia opiskelijoita varten.

Opettajan pedagogisissa opinnoissa limittäytyvät kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opinnot yliopistolla ja opetusharjoittelu Turun normaalikoulussa. Opinnot alkavat syyskuun alkupuolella ja kestävät toukokuulle.

Opetusaikataulut laaditaan opintojaksoittain. Kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opetus järjestetään pääosin luento- tai ryhmäopetuksena. Opiskelu vaatii myös itsenäistä työtä. Opiskelijat jaetaan aineryhmiin (esim. vieraat kielet, matemaattiset aineet) heidän pääaineensa perusteella. Ainedidaktiikan opetus ajoittuu vuosittain määriteltäville aikajaksoille, joita kutsutaan intensiiviviikoiksi. Intensiiviviikkojen ulkopuolella on ohjattua opetusharjoittelua Turun normaalikoulussa normaalikoulun harjoitteluaikataulun mukaisesti. Opetusharjoitteluista kaksi tehdään syksyllä ja kaksi keväällä.

Intensiiviviikot lukuvuonna 2017-2018:

Syksy 2017                                                 Kevät 2018

vk 36-38   ma 4.9. - ti 19.9.                    vk 2-3         ma 8.1. - pe 19.1.
vk 42         ma 16.10. - pe 20.10.          vk 7 - 8        to 15.2. - pe 23.2.
vk 47 - 48 to 23.11. - ke 29.11.             vk 13 - 14    to 29.3. - pe 6.4.
vk 50 - 51  ma 11.12. - ke 20.12.         vk 19 - 21    pe 11.5. - pe 25.5. 
 

Opetusaikataulut, syksy 2017  (julkaistu 15.8.):

Uskonto (päivitys 16.8.)
Historia ja yhteiskuntaoppi (päivitys 16.8.)
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoa

 


Luokanopettajan koulutus ja opettajan pedagogiset opinnot Turussa: opetusaikataulut@utu.fi

Koulutukset ja opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi