in English
 
 
Opetusaikataulut

Tutkinto-ohjelmien opetusaikataulut

Kussakin tutkinto-ohjelmassa samana vuonna opintonsa aloittaneet muodostavat oman vuosikurssin. Kullekin vuosikurssille laaditaan oma opetusaikataulu opintojen ohjeellisen etenemisen puitteissa. Vuosikurssin opetuksesta osa on yhteistä (mm. luennot) ja osa pienemmissä opetusryhmissä tapahtuvaa. Opiskelu opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmissa edellyttää läsnäoloa, mutta myös itsenäistä työskentelyä. 

Tiedekunnan uusille tutkinto-opiskelijoille suunnatun Opiskelijaksi yliopistoon -opintojakson johdantoviikon aikataulu löytyy tiedekunnan verkkosivulta

Kesäopintotarjonta 2018 löytyy Ympärivuotisen opiskelun intrasivulta.

Opetusaikataulut, Turku

Syksyn 2018 aikataulut julkaistaan viimeistään 15.8.2018.

Opetusaikataulut, Rauma

Syksyn 2018 aikataulut julkaistaan viimeistään 15.8.2018.

Opettajan pedagogisten opintojen (aineenopettajakoulutus) opetusaikataulut

Opettajan pedagogisissa opinnoissa limittäytyvät koko lukuvuoden ajalle sijoittuvat kasvatustieteen opinnot, Edu-viikoilla järjestettävät ainedidaktiikan opinnot ja Norssi-viikoilla järjestettävä opetusharjoittelu Turun normaalikoulussa. Opinnot alkavat syyskuun alkupuolella ja kestävät toukokuulle.

Opetusaikataulut laaditaan opintojaksoittain ja ne julkaistaan opinto-oppaassa opetussuunnitelmien yhteydessä. 

Kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opetus järjestetään pääosin luento- tai ryhmäopetuksena. Opiskelu vaatii myös itsenäistä työtä. Opiskelijat jaetaan aineryhmiin (esim. vieraat kielet, matemaattiset aineet) heidän pääaineensa tai hakukiintiön perusteella. Ainedidaktiikan opetus tapahtuu pääsääntöisesti aineryhmissä ja ajoittuu vuosittain määriteltäville aikajaksoille, joita kutsutaan Edu-viikoiksi.

Ohjattu opetusharjoittelu Turun normaalikoulussa ajoittuu Norssi-viikoille. Harjoitteluaikataulusta sovitaan syksyllä ja keväällä harjoittelun ohjaajan kanssa. Harjoitteluun  sisältyy mm. ohjausta yksilöllisesti ja ryhmässä, omia pidettäviä tunteja ja niiden valmistelua, opetuksen seuraamista ja havainnointia ja muuhun koulun työskentelyyn osallistumista. Lisäksi harjoitteluun sisältyy joitain kaikille yhteisiä luentoja. Harjoittelujen tuntimääristä kerrotaan tarkemmin opinto-oppaassa. Opetusharjoitteluista kaksi tehdään syksyllä ja kaksi keväällä.

Edu- ja Norssi-viikot lukuvuonna 2018-2019 (luonnos):

Opintojen aloitus 3.9.2018 klo 9.00.

Syksy 2018 
Edu-viikot ma 3.9. - ti 18.9.
Norssi-viikot ke 19.9. - pe 12.10.
Edu-viikot ma 15.10. - ke 24.10.
Norssi-viikot to 25.10. - pe 23.11.
Edu-viikot ma 26.11. - ke 5.12.
Norssi-viikot pe 7.12.- pe 14.12
Kevät 2019
Edu-viikot ma 7.1. - pe 18.1.
Norssi-viikot ma 21.1. - ke 13.2.
Edu-viikot to 14.2. - pe 22.2.
Norssi-viikot ma 25.2. - ti 26.3.
Edu-viikot ke 27.3. - ti 9.4.
Norssi-viikot ke 10.4. - pe 10.5.
Edu-viikot ma 13.5. - ti 21.5.
 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoa

 


Luokanopettajan koulutus ja opettajan pedagogiset opinnot Turussa: opetusaikataulut@utu.fi

Koulutukset ja opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi