in English
 
 
Opetusaikataulut

Luokanopettajan, lastentarhanopettajan ja käsityön aineenopettajan koulutukset

Kussakin koulutuksessa samana vuonna opintonsa aloittaneet muodostavat oman vuosikurssin. Kullekin vuosikurssille laaditaan oma opetusaikataulu opintojen ohjeellisen etenemisen puitteissa. Vuosikurssin opetuksesta osa on yhteistä (mm. luennot) ja osa pienemmissä opetusryhmissä tapahtuvaa. Opiskelu opettajankoulutuslaitoken koulutuksissa edellyttää läsnäoloa, mutta myös itsenäistä työskentelyä. 

Tiedekunnan uusille tutkinto-opiskelijoille suunnatun KKV0 Opiskelijana yliopistossa -opintojakson aikataulu löytyy tiedekunnan verkkosivulta

Kesäopintotarjonta 2018 löytyy Ympärivuotisen opiskelun intrasivulta.

Opetusaikataulut, Turku

Muut opetusaikataulut julkaistaan intranet-sivulla.

Opetusaikataulut, Rauma

Työjärjestykseen saattaa tulla vielä lisäyksiä ja muutoksia.

Opettajan pedagogiset opinnot (aineenopettajakoulutus)

Opettajan pedagogisissa opinnoissa limittäytyvät koko lukuvuoden ajalle sijoittuvat kasvatustieteen opinnot, Edu-viikoilla järjestettävät ainedidaktiikan opinnot ja Norssi-viikoilla järjestettävä opetusharjoittelu Turun normaalikoulussa. Opinnot alkavat syyskuun alkupuolella ja kestävät toukokuulle.

Opettajan pedagogisten opintojen kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opetusaikataulut löytyvät lukuvuoden 2017-2018 osalta  intranetistä (edellyttää Turun yliopiston käyttäjätunnusta ja salasanaa). Jatkossa opetusaikataulut julkaistaan sähköisessä opinto-oppaassa. Syksyn aikataulu julkaistaan viimeistään 15.8. ja kevään aikataulu viimeistään 15.12. Syksyn alussa aikataulu julkaistaan myös näillä verkkosivuilla uusia opiskelijoita varten. Opetusaikataulut laaditaan opintojaksoittain.

Kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opetus järjestetään pääosin luento- tai ryhmäopetuksena. Opiskelu vaatii myös itsenäistä työtä. Opiskelijat jaetaan aineryhmiin (esim. vieraat kielet, matemaattiset aineet) heidän pääaineensa tai hakukiintiön perusteella. Ainedidaktiikan opetus tapahtuu pääsääntöisesti aineryhmissä ja ajoittuu vuosittain määriteltäville aikajaksoille, joita kutsutaan Edu-viikoiksi.

Ohjattu opetusharjoittelu Turun normaalikoulussa ajoittuu Norssi-viikoille. Harjoitteluaikataulusta sovitaan syksyllä ja keväällä harjoittelun ohjaajan kanssa. Harjoitteluun  sisältyy mm. ohjausta yksilöllisesti ja ryhmässä, omia pidettäviä tunteja ja niiden valmistelua, opetuksen seuraamista ja havainnointia ja muuhun koulun työskentelyyn osallistumista. Lisäksi harjoitteluun sisältyy joitain kaikille yhteisiä luentoja. Harjoittelujen tuntimääristä kerrotaan tarkemmin opinto-oppaassa. Lukuvuosien 2018-2020 opinto-opas julkaistaan touko-kesäkuussa 2018. Opetusharjoitteluista kaksi tehdään syksyllä ja kaksi keväällä.

Edu- ja Norssi-viikot lukuvuonna 2018-2019 (luonnos):

Opintojen aloitus 3.9.2018 klo 9.00.

Syksy 2018                                         

Edu-viikot ma 3.9. - ti 18.9. 
Norssi-viikot ke 19.9. - pe 12.10.
Edu-viikot ma 15.10. - ke 24.10.
Norssi-viikot to 25.10. - pe 23.11.
Edu-viikot ma 26.11. - ke 5.12.
Norssi-viikot 7.12.- pe 14.12.
 
Kevät 2019
 
Edu-viikot ma 7.1. - pe 18.1.
Norssi-viikot ma 21.1. - ke 13.2.
Edu-viikot to 14.2. - pe 22.2
Norssi-viikot ma 25.2. - ti 26.3.
Edu-viikot ke 27.3. - ti 9.4.
Norssi-viikot ke 10.4. - pe 10.5.
Edu-viikot ma 13.5. - ti 21.5.
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoa

 


Luokanopettajan koulutus ja opettajan pedagogiset opinnot Turussa: opetusaikataulut@utu.fi

Koulutukset ja opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi