in English
 
 
Oppiaineet
Laitoksella on kaksi pääainetta: kasvatustiede (luokanopettajan ja lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelmat sekä varhaiskasvatukseen painottunut kasvatustieteen maisteriohjelma) ja käsityökasvatus (käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma).

Laitoksen sivuainetarjonnassa ovat mukana seuraavat oppiaineet: alkukasvatus, erityispedagogiikka, kasvatustiede, kuvataidekasvatus, käsityökasvatus, liikunta, musiikkikasvatus, terveystieto. Myös digitaalista oppimista ja opettamista opetetaan sivuaineena.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisissa opinnoissa (luokanopettajan tutkinto-ohjelma) sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavissa opinnoissa (lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma) nousevat oppiaineista esille: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, biologia, maantiede, terveystieto, kuvataide, käsityö, musiikki, liikunta, varhaiskasvatus.

Aineenopettajaopiskelijoille suunnatuissa opettajan pedagogisissa opinnoissa ovat tärkeässä asemassa perusopetuksessa ja lukiossa opetettavat aineet.

Lisätietoa oppiaineista saa sivun vasemmassa laidassa olevista linkeistä.
Asiasana:
Tagit: