in English
 
 
Oppiaineet
Laitoksella on kaksi pääainetta: kasvatustiede (luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmat sekä varhaiskasvatukseen painottunut kasvatustieteen maisteriohjelma) ja käsityökasvatus (käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma).

Laitoksen sivuainetarjonnassa ovat mukana seuraavat oppiaineet: alkukasvatus, erityispedagogiikka, kasvatustiede, kuvataidekasvatus, käsityökasvatus, liikunta, musiikkikasvatus, terveystieto. Myös digitaalista oppimista ja opettamista opetetaan sivuaineena.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisissa opinnoissa (luokanopettajan tutkinto-ohjelma) sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavissa opinnoissa (varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma) nousevat oppiaineista esille: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, biologia, maantiede, terveystieto, kuvataide, käsityö, musiikki, liikunta, varhaiskasvatus.

Aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogisissa opinnoissa ovat tärkeässä asemassa perusopetuksessa ja lukiossa opetettavat aineet.

Lisätietoa oppiaineista saa sivun vasemmassa laidassa olevista linkeistä.
Asiasana:
Tagit:

​Ota yhteyttä oppiaineiden opettajiin ja tutkijoihin!

Opettajien ja tutkijoiden yhteystiedot löytyvät kampuksittain: