in English
 
 
Fysiikka ja kemiaFysiikka ja kemia perusopetuksessa

Fysiikka ja kemia kuuluvat tulevassa tuntijaossa alaluokilla kaikille yhteiseen oppiaineeseen, ympäristöoppiin (valtioneuvoston asetus 28.6.2012).  Fysiikan ja kemian opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat tutkivaan, ilmiökeskeiseen lähestymistapaan. Ympäristöstä ja luonnon ilmiöistä tehtyjen havaintojen ja tutkimusten kautta edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Keskeisiä sisältöjä alaluokkien fysiikassa ja kemiassa ovat energia ja sähkö, luonnon rakenteet, erilaiset aineet ympärillämme, turvallinen ympäristö ja vastuullinen toiminta luonnossa. Yläluokilla keskeisiä sisältöjä fysiikassa ovat liike ja voima, värähdys- ja aaltoliike, lämpö, sähkö ja luonnon rakenteet sekä kemiassa ilma ja vesi, raaka-aineet ja tuotteet ja elollinen luonto ja yhteiskunta.

Fysiikka ja kemia luokanopettajaopinnoissa

Fysiikan ja kemian opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Molemmilla kampuksilla fysiikan ja kemian sisältöjä opiskellaan omina opintojaksoinaan.

Fysiikka ja kemia aineenopettajaopinnoissa

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opettajankoulutuslaitoksella opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden perusopetukseen, lukioon ja ammattikoulutuksen eri koulutusasteille aineopintojen perusteella. Pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy laaja-alaisesti oppimista, oppilaan kehitystä ja koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Oppiaineen opinnoissa tutustutaan ainedidaktiseen tutkimukseen, fysiikan ja kemian valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin, opetuksen suunnitteluun, erilaisiin työ- ja toimintatapoihin, opetusvälineisiin, oppimisympäristöihin ja oppimisen arviointiin.  Pedagogisiin opintoihin sisältyy ohjattua opetusharjoittelua Turun normaalikoulussa.

Fysiikka ja kemia sivuaineena

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoilla on mahdollista suorittaa fysiikan ja kemian opintoja Turun yliopiston lunnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 

Rauma:

Tomi Kärki, yliopistonlehtori

Sari Yrjänäinen, yliopistonlehtori

Turku:

Satu Kankare, yliopisto-opettaja

Anu Tuominen, yliopisto-opettaja