in English
 
 
Käsityö

Käsityö varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus perustuu lapsilähtöiseen leikkiin ja kokeilevaan tutkimiseen. Varhaiskasvatuksen käsityön tavoitteena on tutustuttaa lasta sekä koviin että pehmeisiin materiaaleihin ja erilaisiin työtapoihin, joiden avulla lapsi tutustuu esineympäristöönsä ja toteuttaa omia ratkaisujaan mielikuviensa pohjalta ideoiden ja kokeillen.

Käsityö perusopetuksessa

Koulukäsityön tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä konkreettisten luovuutta ja innovatiivisuutta kehittävien kestävän kehityksen periaatteille rakentuvien tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessien avulla. Käsityö on perusopetuksessa kaikille oppilaille yhteinen oppiaine, jonka sisältöalueina ovat tekstiilityö ja tekninen työ. 

Käsityö lastentarhanopettajaopinnoissa

Käsityön opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää käsityökasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Käsityöopinnot antavat opiskelijoille valmiudet ohjata alle kouluikäisiä lapsia monipuolisten käsityötehtävien parissa. Käsityön ainedidaktiikan opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Käsityön didaktisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää käsityön kasvatuksellisen tehtävän ja saavuttaa sellaiset taidolliset ja tiedolliset valmiudet, että hän yhteistyössä muiden opettajien kanssa kykenee laatimaan ja toteuttamaan käsityön koulukohtaisen opetussuunnitelman perusopetuksen vuosiluokilla 1-6.

Käsityö luokanopettajaopinnoissa

Käsityön ainedidaktiikan opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Käsityön didaktisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää käsityön kasvatuksellisen tehtävän ja saavuttaa sellaiset taidolliset ja tiedolliset valmiudet, että hän yhteistyössä muiden opettajien kanssa kykenee laatimaan ja toteuttamaan käsityön koulukohtaisen opetussuunnitelman perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. 

Käsityö sivuaineena

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Raumalla voi suorittaa sivuaineopintoina käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op, aineopinnot 44 op sekä syventävät opinnot 70 op.

Luokanopettajan koulutuksen saaneella kasvatustieteen maisterilla on oikeus opettaa käsityötä perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 ja käsityökasvatuksen / käsityötieteen perus- ja aineopinnot suoritettuaan myös perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. 

Käsityön aineenopettajan koulutus

Käsityön aineenopettajan koulutusta tarjotaan opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella. Koulutuksessa opiskelijalle annetaan valmius perusopetuksen käsityön aineenopettajan tehtävien hoitamiseen ja kelpoisuus opettaa käsityötä peruskoulun vuosiluokilla 1-9.

Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Rauma:

Jaana Lepistö, laitoksen varajohtaja,yliopistotutkija
p. 040 505 8252

Eila Lindfors, professori
p. 050 365 2538

Juha Jaatinen, tohtorikoulutettava
p.   +358 50 338 9309

Juha Raitinpää yliopisto-opettaja

Mirjami Haapalahti, yliopisto-opettaja  

Miikka Leino, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3539
050 339 1516  

Mika Metsärinne, lehtori
p. 029 450 3553, 050 339 1614

Matti Pirttimaa, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3559, 050 339 1742

Marja-Leena Rönkkö, yliopistonehtori
p. 050 572 1490

Kalle Virta, lehtori
p. 029 450 3565, 050 524 3755

Virpi Yliverronen, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3566, 046 920 0049

Turku:

Päivi Aalto, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3602, 050 339 4752, paivi.h.aalto(at)utu.fi

Jaana Mäki-Tuominen, yliopisto-opettaja
p. 0400 891 880