in English
 
 
Kuvataide

Kuvataide perusopetuksessa

Kuvataide on perusopetuksessa kaikille yhteinen oppiaine, jonka neljä keskeistä sisältöaluetta ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä media ja kuvaviestintä. Luokanopettajan kelpoisuuden saanut kasvatustieteen maisteri voi opettaa kuvataidetta vuosiluokilla 1-6 ja kuvataidekasvatuksen perus- ja aineopinnot (60 op) suoritettuaan myös vuosiluokilla 7-9.

Kuvataide luokanopettajaopinnoissa

Kuvataiteen opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Kuvataiteen opinnoissa tutustutaan kuvataiteelle ominaiseen työskentelyyn, tiedonhankintaan, tulkintaan ja arviointiin. Opintojen tavoitteena on opiskelijan kuvallisen ajattelun tukeminen ja hänen perehdyttämisensä kuvailmaisun keinoihin, tekniikoihin ja materiaaleihin perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelman mukaisilla sisältöalueilla. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen kasvatuksen välineenä ja saavuttaa sellaisen taidollisen ja tiedollisen valmiuden, että hän yhteistyössä muiden opettajien kanssa kykenee laatimaan kuvataiteen koulukohtaisen opetussuunnitelman ja toteuttamaan sitä.

Kuvataide aineenopettajaopinnoissa

Kuvataidekasvatuksen maisteriopinnot (300 op) on mahdollista suorittaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (taiteen laitos, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma) ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa (kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma). Molempien yliopistojen kuvataideopettajakoulutukseen hyväksytyt voivat sisällyttää Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kuvataidekasvatuksen perusopinnot (25 op) opintoihinsa. Turun yliopiston käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman ja luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa perusopetuksen aineenopettajalta vaadittavat aineopinnot (35 op) Aalto-yliopiston taiteen laitoksessa.

Kuvataide sivuaineena

Opettajankoulutuslaitos tarjoaa sivuaineopintoina kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op. Kuvataidekasvatuksen perusopintojen 25 op:n opinnoille on saatu vastaavuus sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteiden laitokselta että Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Mikäli opiskelija saa oikeuden suorittaa kuvataidekasvatuksen aineopinnot toisessa edellä mainituista yliopistoista, voi hän lukea hyväkseen 60 op:n kokonaisuuteen Turussa tai Raumalla suoritetut 25 op:n opinnot.
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajan ja tutkijat

 
Rauma:

Maija Esko, yliopisto-opettaja

Riitta Rastas, yliopisto-opettaja

Maria Sula, yliopisto-opettaja

Hanna Niinistö, yliopisto-opettaja, tehtävästä vapaa

Turku:

Olli-Pekka Kangas, yliopisto-opettaja