in English
 
 
Kuvataide

Kuvataide perusopetuksessa

Kuvataide on perusopetuksessa kaikille yhteinen oppiaine, jonka neljä keskeistä sisältöaluetta ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä media ja kuvaviestintä. Luokanopettajan koulutuksen saanut kasvatustieteen maisteri voi opettaa kuvataidetta vuosiluokilla 1-6 ja kuvataidekasvatuksen aineopinnot (60 op) suoritettuaan myös vuosiluokilla 7-9.

Kuvataide luokanopettajaopinnoissa

Kuvataiteen opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Kuvataiteen opinnoissa tutustutaan kuvataiteelle ominaiseen työskentelyyn, tiedonhankintaan, tulkintaan ja arviointiin. Opintojen tavoitteena on opiskelijan kuvallisen ajattelun tukeminen ja hänen perehdyttämisensä kuvailmaisun keinoihin, tekniikoihin ja materiaaleihin perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelman mukaisilla sisältöalueilla. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen kasvatuksen välineenä ja saavuttaa sellaisen taidollisen ja tiedollisen valmiuden, että hän yhteistyössä muiden opettajien kanssa kykenee laatimaan kuvataiteen koulukohtaisen opetussuunnitelman ja toteuttamaan sitä.

Kuvataide aineenopettajaopinnoissa

Kuvataidekasvatuksen maisteriopinnot (300 op) on mahdollista suorittaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (taiteen laitos, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma) ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa (kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma). Molempien yliopistojen kuvataideopettajakoulutukseen hyväksytyt voivat sisällyttää Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kuvataidekasvatuksen perusopinnot (25 op) opintoihinsa. Turun yliopiston käsityön aineenopettajan koulutuksen ja luokanopettajan koulutuksen opiskelijat voivat suorittaa perusopetuksen aineenopettajalta vaadittavat aineopinnot (35 op) Aalto-yliopiston taiteen laitoksessa.

Kuvataide sivuaineena

Opettajankoulutuslaitos tarjoaa sivuaineopintoina kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op. Kuvataidekasvatuksen perusopintojen 25 op:n opinnoille on saatu vastaavuus sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteiden laitokselta että Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Mikäli opiskelija saa oikeuden suorittaa kuvataidekasvatuksen aineopinnot toisessa edellä mainituista yliopistoista, voi hän lukea hyväkseen 60 op:n kokonaisuuteen Turussa tai Raumalla suoritetut 25 op:n opinnot.
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajan ja tutkijat

 


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Rauma:

Maija Esko, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3538, 050 338 7194

yliopisto-opettaja Riitta Rastas

yliopisto-opettaja Maria Sula

Hanna Niinistö, yliopisto-opettaja (tehtävästä vapaa lv 17-18)
p. 029 450 3555, 050 339 1687

Turku:

Olli-Pekka Kangas, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3616, 050 339 5715, olpeka(at)utu.fi

Marjo Räsänen, yliopistonlehtori
p. 029 450 3638, 050 339 5639