in English
 
 
Matematiikka

Matematiikka perusopetuksessa

Matematiikka on perusopetuksessa kaikille yhteinen oppiaine. Matematiikan perusopetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen, matemaattisten käsitteiden ja erilaisten ratkaisumenetelmien oppimiseen. Matematiikan opettajan tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua konkreettisten apuvälineiden avulla erityisesti arkipäivään liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.

Matematiikka luokanopettajaopinnoissa

Matematiikan opinnot sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija tutustuu matemaattisen tiedon luonteeseen, perehtyy perusasteen opetussuunnitelmaan ja matematiikan keskeisten käsitteiden ja algoritmien opettamiseen ja arviointiin. Opiskelija oppii käyttämään matematiikan opetuksessa havainnollistavia opetusvälineitä, ongelmakeskeistä lähestymistapaa ja matemaattisia malleja.

Matematiikka aineenopettajaopinnoissa

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opettajankoulutuslaitoksella opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden perusopetukseen, lukioon ja ammattikoulutuksen eri koulutusasteille. Pedagogisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy laaja-alaisesti oppimista, oppilaan kehitystä ja koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Oppiaineen opinnoissa tutustutaan ainedidaktiseen tutkimukseen, matematiikan valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin, opetuksen suunnitteluun, erilaisiin työ- ja toimintatapoihin, oppimisympäristöihin, opetusvälineisiin ja oppimisen arviointiin.  Pedagogisiin opintoihin sisältyy ohjattua opetusharjoittelua Turun normaalikoulussa.

Matematiikka sivuaineena

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella matematiikka sivuaineena Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa. 

Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Rauma:

Tomi Kärki, yliopistonlehtori
p. 029 450 3551, 050 339 0381

Sari Yrjänäinen, yliopistonlehtori
p.029 450 3567,050 407 6801

Turku:

Harry Silfverberg, professori
p. 029 450 3640, 050 339 5649

Satu Kankare, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3617, 050 339 5734

Anu Tuominen, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3645, 050 338 5063