in English
 
 
Musiikkikasvatus

Musiikki perusopetuksessa

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua taide- ja taitoaineiden asemasta peruskoulun opetussuunnitelmassa. Oppiaineiden osuus on suhteellisen pieni, mutta nykyisin taide- ja taitoaineiden merkitystä on alettu korostaa. Taide- ja taitoaineet pidetään tärkeänä tunne-elämän kehittäjänä ja tärkeänä vastapainona koulun tietopainotteisuudelle. Taide- ja taitoaineita on yhä enemmän alettu arvostaa myös niiden kouluelämää tasapainottavan, luovan ja terapeuttisen merkityksen vuoksi. Tästä syystä musiikkia ja muitakin taito- ja taideaineita arvostetaan ja niiden asema on viime vuosina parantunut.

Musiikkikasvatus sivuaineena

Musiikkikasvatuksessa on mahdollista suorittaa perus- ja aineopinnot yht. 60 op, joissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan musiikin laitoksen hyväksymää opetussuunnitelmaa. Perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija voi yliopistojen välisen sopimuksen perusteella jatkaa opintojaan Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella toteutetuissa syventävissä opinnoissa ilman pääsykoetta ja hankkia näin lukion musiikinopettajan pätevyyden.
 
Suomessa musiikkikasvatusta voi opiskella Sibelius-Akatemian ohella, myös Jyväskylän ja Oulun yliopistossa. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa suoritetut musiikkikasvatuksen perusopinnot antavat pätevyyden alakoulun (luokkien 1–6) ja aineopinnot yläkoulun (luokkien 1–9) musiikinopetukseen. Yhdessä luokanopettajaopintojen kanssa musiikkikasvatuksen perus- aineopinnot tuottavat kaksoiskelpoisuuden, mistä syystä Turusta valmistuneet musiikkikasvattajat ovat työllistyneet hyvin.

Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoja on on mahdollista suorittaa sivuaineena tämän hetkisen tiedon mukaan 31.7.2018 asti, sen jälkeisestä opintomahdollisuudesta tiedotetaan erikseen).
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Rauma:

Pirkko Martti, lehtori
p. 029 450 3552, 050 339 1608

Anneli Pere, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3558, 050 339 1741

Turku:

Kimmo Lehtonen, professori (taidekasvatus)
p. 029 450 3623, 050 339 5852

Mikko Ketovuori, yliopistonlehtori
p. 029 450 3618, 050 339 5738

Antti Mäkelä, ma. yliopisto-opettaja
p. 029 450 3629, 050 341 0964, anremak(at)utu.fi

Eveliina Nikali, ma. yliopisto-opettaja
p. 029 450 3632, 050 339 4875