in English
 
 
Musiikkikasvatus

Musiikki perusopetuksessa

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua taide- ja taitoaineiden asemasta peruskoulun opetussuunnitelmassa. Oppiaineiden osuus on suhteellisen pieni, mutta nykyisin taide- ja taitoaineiden merkitystä on alettu korostaa. Taide- ja taitoaineet pidetään tärkeänä tunne-elämän kehittäjänä ja tärkeänä vastapainona koulun tietopainotteisuudelle. Taide- ja taitoaineita on yhä enemmän alettu arvostaa myös niiden kouluelämää tasapainottavan, luovan ja terapeuttisen merkityksen vuoksi. Tästä syystä musiikkia ja muitakin taito- ja taideaineita arvostetaan ja niiden asema on viime vuosina parantunut.

Musiikkikasvatus sivuaineena

Musiikkikasvatuksessa on mahdollista suorittaa perus- ja aineopinnot yht. 60 op, joissa noudatetaan 31.7.2018 asti Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan musiikin laitoksen hyväksymää opetussuunnitelmaa. Perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija voi yliopistojen välisen sopimuksen perusteella jatkaa opintojaan Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella toteutetuissa syventävissä opinnoissa ilman pääsykoetta ja hankkia näin lukion musiikinopettajan pätevyyden. 1.8.2018 alkaen opinnoissa noudatetaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa.
 
Suomessa musiikkikasvatusta voi opiskella Sibelius-Akatemian ohella, myös Jyväskylän ja Oulun yliopistossa. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa suoritetut musiikkikasvatuksen perusopinnot antavat pätevyyden alakoulun (luokkien 1–6) ja aineopinnot yläkoulun (luokkien 1–9) musiikinopetukseen. Yhdessä luokanopettajaopintojen kanssa musiikkikasvatuksen perus- aineopinnot tuottavat kaksoiskelpoisuuden, mistä syystä Turusta valmistuneet musiikkikasvattajat ovat työllistyneet hyvin.
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi.

Rauma:

Pirkko Martti, lehtori
p. 029 450 3552, 050 339 1608

Anneli Pere, yliopisto-opettaja
p. 029 450 3558, 050 339 1741

Turku:

Kimmo Lehtonen, professori (taidekasvatus)
p. 029 450 3623, 050 339 5852

Mikko Ketovuori, yliopistonlehtori
p. 029 450 3618, 050 339 5738

Antti Mäkelä, ma. yliopisto-opettaja
p. 029 450 3629, 050 341 0964, anremak(at)utu.fi

Eveliina Nikali, ma. yliopisto-opettaja
p. 029 450 3632, 050 339 4875