in English
 
 
Suomi toisena kielenä (S2)

S2 perusopetuksessa

Perusopetuksessa järjestetään mahdollisuuksien mukaan S2-opetusta, jota antavat siihen erikoistuneet S2-opettajat. Usein S2-oppilaat opiskelevat kuitenkin sekä perusopetuksessa että lukiossa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opetusryhmissä, joissa opetusta eriytetään tarpeen mukaan.

S2-opettajan kelpoisuus

S2-oppiaineen opintokokonaisuuksia on tarjolla muun muassa Jyväskylän, Oulun ja Helsingin yliopistoissa. Turun yliopistossa on valittavina runsaasti S2-opintojaksoja. S2-opettajan kelpoisuudesta lisätietoa Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n verkkosivulta.
Asiasana:
Tagit:
 

 Opettajat ja tutkijat

 

Rauma:

Juli-Anna Aerila, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka
 
Turku:

Sara Routarinne, apulaisprofessori, äidinkieli ja kirjallisuus

Jenni Alisaari, ​yliopisto-opettaja, S2

Jorma Immonen, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus

John Smeds, lehtori, vieraiden kielten didaktiikka