in English
 
 
Terveystieto

Terveystieto perusopetuksessa

Terveystieto on kaikille pakollinen oppiaine perusopetuksessa. Alakoulussa sitä opetetaan integroituna muihin oppiaineisiin sekä yläkoulussa ja lukiossa omana oppiaineenaan. Tämä on luonut haasteen lisätä myös opettajien terveysosaamista. Terveystiedon opintojen painopisteenä opettajankoulutuslaitoksella on ohjata tulevia opettajia ja hallintohenkilökuntaa rakentamaan terveyttä edistävää toimintakulttuuria koulumaailmaan sekä tutustua terveysaiheiden opettamisen perusperiaatteisiin. 

Terveystieto luokanopettajaopinnoissa

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa Turussa opiskellaan terveystietoa 1 op:een verran perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisissa opinnoissa biologian kanssa yhteisellä opintojaksolla. Terveystiedon osuudessa käsitellään terveyden edistämisen ja terveystiedon keskeisiä käsitteitä sekä esimerkkejä toteutuksesta alakoulussa. 

Terveystieto sivuaineena

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Turussa on mahdollista opiskella terveystiedon perusopinnot (25 op) sekä terveystiedon aineopinnot (35 op). Terveystiedon perus- ja aineopintokokonaisuus (60 op) antaa aineenopettajan kelpoisuuden aineenhallinnan osalta perusopetuksessa sekä lukiossa ns. toisena opetettavana aineena. 
Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Opettajat ja tutkijat

 

Hanna Maijala, yliopistonlehtori