in English
 
 
Tutkimuksen suoritus

Tutkimusmenetelmät 

Teknologiapainotteisuus ilmenee siinä, että projektin keskeisin tai ainakin näkyvin osa on Turun yliopiston merten happamoitumista tutkiva virtuaalilaboratorio (Acid Ocean Virtual Laboratory). Virtuaalilaboratorion avulla on mahdollista opiskella tutkimuspohjaisesti ympäristötieteitä. Turun yliopistossa käytettävä virtuaalilaboratorio tarjoaa sähköisen oppimisalustan mutkikkaiden ekologisten prosessien opiskeluun, ja sen ovat kehittäneet yhteistyössä Göteborgin ja Stanfordin meri- ja kasvatustutkijat. Aktiviteetin tarkoituksena on, että opiskelijat muuntuvat virtuaalitiedemiehiksi, jotka tutkivat merten happamoitumisen vaikutusta merten eliöstöön. Tällöin opiskelijat toteuttavat todellisia, uutuuttaan loistavia ympäristönmuutoskokeita oppien huomaamattaan tieteellisen koetoiminnan perusteita. Virtuaalilaboratorion kantava, muiden vastaavien kokeilujen kirjosta korottava ominaisuus on se, että opiskelijoiden analysoima data on oikeaa, tutkijoiden tuottamaa viimeisintä uutta olevaa tietoa globaalisti valtamerien ja paikallisesti Itämeren happamoitumisesta. Tutkimukseen valitaan aluksi kolme Suomen lukiota, mutta myöhemmin lukioiden määrää mahdollisesti kasvatetaan ja alueellista sijaintia heterogeenistetään. Näissä lukioissa virtuaalilaboratorio pyritään lomittamaan ensisijaisesti valikoiduille biologian, kemian ja yhteiskuntatieteiden kursseille, vaikka tietenkin esimerkiksi englannin kurssit olisivat luontevia jatkeita.

Varsinaisesti projektitutkimus toteutetaan Suomessa kahdesti. Projektin pilottivaihe on alkanut jo vuonna 2013, ja tästä saatava data tullaan analysoimaan erittäin perusteellisesti. Analyysin perusteella ohjelman pedagogista mallia kehitetään tutkimustavoitteiden mukaiseksi, minkä jälkeen vuonna 2014 alkaa kokeen toinen osio, joka hyödyntää myös samaa Washingtonin yliopiston kehittämää virtuaalilaboratoriota. Tutkimukseen valituista Suomen lukioista kaksi on tavallisia ja kolmas on yliopiston harjoituskoulu. Tutkimuksen ensimmäisen osion koeryhmään kuuluu alustavasti yhteensä 75 opiskelijaa ja kolme opettajaa ja toiseen osioon yhteensä 150 opiskelijaa ja 6 opettajaa. Ohjelma suunnitellaan läheisessä yhteistyössä Göteborgin ja Oslon yliopistojen kanssa.

Odotettavat tutkimustulokset

  1. Oppimisen ja sitoutumisen mallien kehittäminen​. Projektin käsin kosketeltavana lopputulemana on tutkimusryhmän kirjoittama ohjekirjanen. Kirjanen kuvailee yksityiskohtaisesti oppimisympäristöä ja pedagogisia käytänteitä, joita voidaan soveltaa lukioiden luonnontiedekursseilla. Lisäksi sekä Suomessa että Ruotsissa kehitetään oppimisympäristösovellus ja siihen tarvittava materiaali. Tämä materiaali on suunnattu erityisesti Itämeren opiskeluun.
  2. Opettajille ja ohjaajille suunnattujen, oppimista ja sitoutumista tukevien tapojen suunnitteleminen.  Tarkoituksena on, että opettajat kykenisivät puuttumaan oppilaiden tekemään työhön kuitenkaan mitätöimättä luonnontieteiden oppimisprosesseja.
  3. Kunnollisten avustusmallien kehittäminen. Mallit pohjustavat käytänteiden ja asiantuntemuksen syvällistä oppimista monimutkaisissa oppimisympäristöissä.
Asiasana:
Tagit: