in English
 
 
Merelle päin - Kulttuuriympäristö oppimisen paikkana
Hankekokonaisuuden tavoitteena tuottaa tutkimustietoa taidelähtöisten menetelmien ja/tai autenttisen oppimisympäristöjen merkityksestä oppimisen mielekkyyteen ja tuloksiin. Lisäksi pyritään kehittämään, arvioimaan, tuottamaan ja jakamaan tutkimukseen pohjautuvia opetusmentelmiä ja oppimateriaalia erityisesti perusopetuksen ja opettajankoulutuksen käyttöön. Tutkimushankkeen taidelähtöisten menetelmien lähtökohtina ovat meri ympäristöineen, mereen liittyvät elinkeinot sekä merikaupungin ja merenkulun historia.
Asiasana:
Tagit: