in English
 
 
Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus (25 op)

​Suomi toisena kielenä (S2) opetuksen opintokokonaisuus (25 op)


Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa työssään tekemisissä suomea toisena kielenä oppivien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi suomi äidinkielenä tai toisena kielenä ja kirjallisuus -opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, aineenopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan monikielisiä oppilaita.

Suomi toisena kielenä -opetuksen opintokokonaisuuden laajuus on 25 op. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys toisen kielen oppimisen ja opettamisen keskeisistä teoreettisista ja käytännöllisistä ilmiöistä. Hän tunnistaa ja osaa analysoida niitä suomen kielen ominaispiirteitä, jotka ovat suomea oppivien näkökulmasta haastavia. Lisäksi hän tuntee kielitaidon arvioinnin periaatteet ja osaa arvioida monikielisen oppijan osaamista. Opintokokonaisuus tarjoaa myös näkökulmia kieleen yhteiskunnallisena ilmiönä.

Opintokokonaisuus järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen kanssa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen perusopintoja, sillä S2-opetuksen opintokokonaisuus ei anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan ja täten myöskään S2-opettajan kelpoisuutta. Opinnot täydentävät monikielisten oppilaiden kanssa työskentelevien opettajien pedagogisia valmiuksia S2-näkökulmasta.

Opintokokonaisuus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja on osallistujille maksuton.
Asiasana:
Tagit: