in English
 
 
Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti (1–15 op)

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti -opintokokonaisuuden haku on päättynyt. Voit kuitenkin edelleen hakea jokaiselle yksittäiselle kurssille aina noin kuukautta ennen kunkin kurssin alkamista. Täydentävä haku Monikielisyys (1 op) -kurssille on nyt käynnissä!

Täydennyshaku Monikielisyys 1 op: Hakuaika on päättynyt.
Täydennyshaku Kielitietoinen varhaiskasvatus 3 op: Hakulomake Haku päättyy 25.2.2019!
Täydennyshaku Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatus 4 op: Haku aukeaa myöhemmin.
Täydennyshaku Kulttuurisesti moninaisen identiteetin tukeminen varhaiskasvatuksessa 1 op: Haku aukeaa myöhemmin.
Täydennyshaku Kielitaidon arviointi varhaiskasvatuksen henkilöstölle 3 op: Haku aukeaa myöhemmin.
Täydennyshaku Kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatusyhteisön toimintakulttuurin kehittäminen 3 op: Haku aukeaa myöhemmin.

Katso kurssien alustava aikataulu tästä: Alustava aikataulu

Kevään 2019 avoimet seminaarit

  • Lauantai 2.2.2019 klo 9.30 - 15.30 Monikielisyys Ohjelma
    • Huom! Kahvi ja lounas ovat omakustanteisia
  • Lauantai 2.3.2019 klo 9.30 - 15.30 Kielitietoinen varhaiskasvatus
  • Perjantai 5.4.2019 klo 15.15 - 19.30 Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatus
  • Lauantai 6.4.2019 klo 9.30 - 15.30 Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti -opintojen laajuus on 1–15 op. Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa varhaiskasvatusyhteisössä toimimisesta, monikielisen lapsen kielen kehittymisestä ja kielitaidon arvioinnista, äidinkielen merkityksestä osana lapsen kasvua ja kehitystä sekä kulttuurien merkityksestä identiteetin muodostumisessa. Kulttuuri ymmärretään opinnoissa laajasti niin, että se sisältää esimerkiksi sukupuolen, vammaisuuden, katsomukset ja etnisyyden. Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen kasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, osaa toimia yhteistyössä moninaisten perheiden kanssa sekä osaa kehittää työyhteisönsä toimintakulttuuria ja tukea oppivaa työyhteisöä.

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa työssään tekemisissä alle kouluikäisten lasten kanssa. Opinnot soveltuvat laajasti erilaisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen parissa toimiville henkilöille, mukaan lukien neuvolan henkilöstö. Opintojen ensimmäiset neljä opintojaksoa soveltuvat koko varhaiskasvatuksen sekä neuvolan henkilöstölle. Opintojen kaksi viimeistä opintojaksoa on suunnattu henkilöille, jotka ovat erityisesti vastuussa arvioinnista ja päivähoitoyksiköiden toimintakulttuurin kehittämisestä.

Opinnot järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja ovat osallistujille maksuttomia. Osa opetuksesta saattaa olla englanniksi. Osaan opintojen yhteydessä järjestettäviin seminaaripäiviin saa osallistua vapaasti, vaikka ei suorittaisi koko opintojaksoa tai kaikkia opintoja. Nämä seminaaripäivät soveltuvat hyvin esimerkiksi päivähoitoyksiköiden koulutuspäiviksi.

Opiskelija voi hakeutua suorittamaan 1–6 opintojaksoa. Opintojaksoista voi valita ne, jotka parhaiten tukevat omaa työnkuvaa, tai suorittaa kaikki opintojaksot. Osa opintojaksoista edellyttää aiemmalle opintojaksolle osallistumista tai muita vastaavia tietoja. Tiedot näistä vaatimuksista löytyvät jokaisen opintojakson kohdalta erikseen. Jokaiselle opintojaksolle valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä vähintään 10 ja enintään 25 opiskelijaa. Lisäksi opintojen yhteydessä järjestettäviin, laajalle yleisölle suunnattuihin avoimiin seminaaripäiviin voi ilmoittautua suorittamatta opintopisteitä. Seminaareista tiedotetaan erikseen ja niihin järjestetään erillinen ilmoittautuminen.

Asiasana:
Tagit: