in English
 
 
Päättyneet opinnot

Päättyneet opinnot

 

 • Suomen kielen oppija eri aineiden opetusryhmissä (25 op) 2012−2013

 

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus (25 op) 2013−2014

 

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus (15 op) 2015

 

 • Johdanto kieli ja kulttuuritietoiseen opetukseen (6 op) 2016

 

 • Suomi toisena kielenä -oppija ja suomen kielen opettaminen (6 op) 2016

 

 • Suomi toisena kielenä -oppilas eri aineiden oppitunneilla (3 op) 2016

 

 • Taidelähtöiset työskentelytavat kulttuurisesti moninaisessa opetuksessa (3 op) 2016

 

 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet (15 op) 2016−2017

 

 • Islam uskontona ja kulttuurina (5 op) 2017

 

 • S2-perusopinnot (25 op) 2017

 

 • Suomen kielen oppija opetusryhmässäni (15 op) 2017

 

 • Arabian kieli opetushenkilöstölle (5 op) 2018

 

 • Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus (15 op) 2018

 

 • Kieli ja kulttuuritietoinen opetus (1−15 op) 2018

 

 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet (25 op) 2017−2018

 

 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet (täydentävät 10 op) 2017−2018

 

 
Opinnoissa tehtyjä esseitä


Kielitietoisuus

Rauha 2016. Kielitietoisuudesta alakoulussa.pdfRauha 2016. Kielitietoisuudesta alakoulussa.pdf

 

Genrepedagogiikka ja Reading to Learn -menetelmä

Pirskanen 2016. Tutustuminen genrepedagogiikkaan.pdfPirskanen 2016. Tutustuminen genrepedagogiikkaan.pdf

Hynynen ja Särkilahti 2016. Tutusta sadusta omaan satuun R2L-menetelmää käyttäen.pdfHynynen ja Särkilahti 2016. Tutusta sadusta omaan satuun R2L-menetelmää käyttäen.pdf

 

Muita opetusmenetelmiä
Laakso 2016. Vokaaliharmonian opetus luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien ryhmälle.pdfLaakso 2016. Vokaaliharmonian opetus luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien ryhmälle.pdf

 

 Oman äidinkielen opetus

Ali Hersi 2016. Oman äidinkielen opetuksen tavoitteiden vertailu uuden ja vanhan opetussuunnitelman valossa.pdfAli Hersi 2016. Oman äidinkielen opetuksen tavoitteiden vertailu uuden ja vanhan opetussuunnitelman valossa.pdf


Opettajaksi Suomeen - kertomuksia eri kieli-  ja kulttuuritaustaisten opettajien kokemuksista

Törn 2016. Elinikäinen oppiminen - ovi omaan opettajuuteen.pdfTörn 2016. Elinikäinen oppiminen - ovi omaan opettajuuteen.pdf

Mägi 2016. Polkuni opettajaksi Suomessa.pdfMägi 2016. Polkuni opettajaksi Suomessa.pdf

 

Asiasana:
Tagit: