in English
 
 
Erilliset opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille (60 op)

Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille

Huom. Seuraava opintokokonaisuus on suunnitteilla syksylle 2019. Tarkemmat tiedot alkavista opinnoista päivitetään vuoden 2018 aikana. Opintoihin ei ole vielä mahdollista hakea.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden (lisätietoja opettajan pätevyyksistä Suomessa).

Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille (60 op) koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja opettajan pedagogisten opintojen aineopinnoista (35 op). Opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot sisältävät kasvatustiedettä, ainedidaktiikkaa sekä harjoittelua.

Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opettajille ja ohjaajille, joilla on ulkomailla tai Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, mutta joilla ei ole Suomessa muodollista opettajan kelpoisuutta. Tarkemmat hakukriteerit kerrotaan valintaperusteissa.

Opinnoissa voi suorittaa myös Opetushallituksen päätöksessä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta vaaditut täydentävät opettajan pedagogiset opinnot.

Opintoihin edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Taidon voi osoittaa mm.  yleisellä kielitutkinnolla (YKI) tai valtionhallinnon kielitutkinnolla. Tarkemmat tasovaatimukset kerrotaan valintaperusteissa. Lisätietoa kielitutkinnoista löytyy Opetushallituksen sivuilta.

Haku opintoihin

Hakuaika joulukuussa 2016 alkaviin opintoihin päättyi16.11.2016. Opinnot järjestetään alkaen joulukuusta 2016 ja päättyen joulukuussa 2017. 15 opintopisteen täydentävät opinnot on mahdollista suorittaa heinäkuuhun 2017 mennessä.

Opintojen toteuttaminen

Opintokokonaisuuden opetuskieli on suomi. Koulutus toteutetaan Turussa lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä harjoitteluna normaalikoulussa. Opetus koostuu pääosin perjantai-illasta lauantai-iltapäivään sijoittuvista lähiopetusjaksoista (n. 2 kertaa kuukaudessa). Lisäksi järjestetään lähiopetuksena muutama intensiivijakso, jolloin opetusta on myös arkipäivinä. Verkko-opetusta järjestetään arki-iltaisin (maanantai-torstai). Opetusta voi olla myös koulujen loma-aikoina. Lisäksi opintoihin sisältyy opetusharjoittelua, joka järjestetään normaalikoulussa arkipäivinä.

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja

 

Koordinaattori Maria Tyrer
opettajaksisuomeen[at]utu.fi
p. 050 529 8186