in English
 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet 25 op

Valmo-perusteet 25 op 2017 - 2018

 

Uusi opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2017

Opintokokonaisuus muodostuu seitsemästä opintojaksosta:

  1. Maahanmuuttajana Suomessa 1 op 
  2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen käytänteet 4 op
  3. Suomi toisena kielenä -opetuksen perusteet 7 op
  4. Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeudet 3 op
  5. Kulttuurisesti vastuullinen opettajuus 3 op
  6. Moniammatillinen yhteistyö 2 op
  7. Harjoittelu valmistavassa opetuksessa 5 op
Lisätietoa opintojaksoista löydät opetussuunnitelmasta.

Opintoihin hakeminen

Haku opintoihin alkaa 9.5.2017. Haku opintoihin päättyy 31.5.2017 kello 23.59.. Opintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake.

HUOM: Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Valinnan tulokset julkaistaan 14.6.2016 verkkosivuilla..  Opintokokonaisuuteen valituille opiskelijoille ilmoitetaan tuloksesta myös sähköpostitse.

Valintaperusteet

  • Hakija voi hakea Valmo-perusteisiin 25 op tai täydennyskokonaisuuteen 10 op. Täydennyskokonaisuuteen voi hakea, jos hakija on suorittanut hyväksytysti Turun yliopiston Valmistavan opetuksen opettajan työhön  lisävalmiuksia antavan täydennyskoulutuksen 15 op.
  • Valmo-perusteisiin valitaan enintään 15 opiskelijaa ja täydennyskokonaisuuteen enintään 10 opiskelijaa. Mikäli jompikumpi em. kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan paikat täyttää toisen kiintiön hakijoilla. Yhteensä opiskelijoita voidaan valita enintään 25.
  • Opiskelijat valitaan hakemukseen liitettävän motivaatiokirjeen perusteella siten, että etusijalla ovat valmistavassa opetuksessa vasta aloittaneet luokanopettajat tai vähän aikaa valmistavan opetuksen opettajana työskennelleet luokanopettajat, joilla on tällä hetkellä opetettavanaan valmistavan opetuksen ryhmä tai ryhmiä. Tämän jälkeen ryhmään valitaan muita kohderyhmään kuuluvia hakijoita kuin edellä mainitut.

Opintojen aikataulu

Opinnot alkavat syyskuussa 2017 ja päättyvät joulukuussa 2018. Lähiopetus järjestetään Turussa noin kaksi kertaa kuussa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin. Opetuspaikkana toimii Turun yliopiston Educarium-rakennus (Assistentinkatu 5).

Syksyn 2017 alustava aikataulu julkaistaan toukokuun aikana.

Lisätietoja: Tiedusteluihin vastataan sähköpostilla ja puhelimitse. P. 02 - 333 8559 / Heli Vigren tai sähköposti valmo@utu.fi..

Asiasana:
Tagit: