in English
 
 
Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto (OPTUKE)

​>> III OPTUKE -symposium 26.-27.9.2018 Raumalla

>> Syystammi18 - viranomaisten uhkatilanneharjoitus Educariumilla

Viime vuosina tapahtuneet äärimmäiset väkivallanteot, masennuksen yleistyminen, kiusaaminen, väkivallan raaistuminen, yksinäisyys ja uusavuttomuus luovat tilanteita, joissa tarvitaan uudenlaisia turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

OPTUKE pyrkii vastaamaan oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistarpeeseen peruskoulutasolta korkeakouluasteelle, jotta kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointi ja turvallisuus olisivat taattuja.

Verkoston yhteistoiminnan muotoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö, koulutusten suunnittelu ja järjestäminen, kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijatoiminta sekä tiedonvälitys. Toimintamuotoihin kuuluvat myös asiantuntijoiden keskusteluyhteyden edistäminen ja turvallisuushaasteiden kartoittaminen.

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston tavoitteena on:

  • Nostaa esiin turvallisuuskulttuurin kehittämistä koskevia kysymyksiä, jotka nousevat sekä tutkimuksesta että arjen haasteista.
  • Koota yhteen monialaista kansallista ja kansainvälistä asiantuntemusta uudenlaisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.
  • Edistää laaja-alaisen, suunnitelmallisen ja avoimen turvallisuuskulttuurin kehittymistä oppilaitosten arjessa.

Liity verkoston tiedotuslistalle! Saat uutiskirjeet ja ajankohtaista tietoa verkoston toiminnasta. Liittymispyynnöt: brita.somerkoski(a)utu.fi

Asiasana:
Tagit:

      OPTUKE - symposium
  suomeksi.JPG