in English
 
 
Opeturva II 2018–1019:Turvallisuus kuuluu jokaiselle
Mukana ovat Turun, Tampereen ja Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen opettajankoulutuslaitokset sekä näiden alueiden pelastuslaitokset Satakunnasta, Tampereelta, Etelä-Karjalasta ja Helsingistä.
Keskeisenä sisältönä on kehittää pelastuslaitosten ja opettajankoulutuksen yhteyksiä muuttuvassa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Hankkeessa tuotetaan paloturvallisuutta edistäviä toimintatapoja ja tutkimusta sekä kansallista koulutusmateriaalia opettajankoulutuksen ja oppilaitosten käyttöön. Hankkeen keskeisenä toimintona on omien, riskeihin perustuvien toimintamallien kehittäminen kuhunkin opettajankoulutusyksikköön ja turvallisuussisältöjen lisääminen mahdollisuuksien mukaan opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin.
Alkaville opiskelijoille tuotetaan lukuvuoden alkuun orientoiva turvallisuus-MOOC ja lisäksi kehitetään turvallisuuteen liittyviä toimintamalleja, kuten turvallisuuskävelyt, turvallisuuspoikkeamien kirjaamiset sekä pelastuslaitosten järjestämät alkusammutusharjoitukset.
Hanketta koordinoi Turun opettajankoulutuslaitos ja sitä tukee Palosuojelurahasto. Hankejohtajana toimii käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors.
Yhteydenotot: erikoistutkija Brita Somerkoski tai vanhempi tutkija Matti Waitinen.Asiasana: turvallisuus;
Tagit: