in English
 
 
Opeturva 2013–2015

Turvallisuuspedagogisen näkemyksen mukaan oppilaitoksen turvallisuustarkasteluun otetaan mukaan rakennettu oppimisympäristö, oppilaitoksissa toimivien yksilöiden verkosto, oppilatoksessa tehdyt turvallisuuden toiminnalliset ratkaisut sekä opetussuunnitelma, jonka sisällöt luovat tiedollisen ja taidollisen kontekstin opettajan toiminnalle. Turvallisuuspedagogiseen  viitekehykseen sisältyvät sekä tiedot että taidot, mutta myös arvot ja asenteet.

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja turvallisuuden opettaminen ovat nousseet oppilaitoksissa esille uudella tavalla viime vuosina tapahtuneiden tapaturmien, ilkivallan, onnettomuuksien ja väkivallantekojen seurauksena. Turun yliopiston ja Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston (OPTUKE) yhteistyössä rakentama tutkimus- ja kehittämishanke tarttuu oppilaitosten turvallisuuden kehittämiseen turvallisuuspedagogiikan keinoin.

Turvallisuuskulttuurin edistäminen edellyttää opettajalta tietoa turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kykyä havainnoida vaaroja aiheuttavia tilanteita ja arvioida tarkoituksenmukaisia käyttäytymismalleja sekä taitoa toimia onnettomuuksia ehkäisten. Hankkeen tarkoituksena on tuoda turvallisuusaiheet opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin siten, että opettajalla olisi valmistuttuaan edellytykset osallistua aktiivisesti koulun turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

​Hankkeen toiminnallisia kokonaisuuksia ovat:

  • Opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen nykytilan analyysi
  • Opetusalan turvallisuuskasvatuksen yhteistyöverkosto
  • Toimenpide-ehdotukset turvallisuuskasvatuksen kehittämissuunnista
  • Toteutusesimerkki turvallisuuskasvatuksen sitomisesta opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmarakenteeseen
  • Opettajankoulutuksen organisaatioiden oman turvallisuuskulttuurin kehittyminen

Hankkeen tutkimusjohtajana toimii professori Eila Lindfors ja erikoistutkijana KT Brita Somerkoski.

Asiasana:
Tagit: