in English
 
 
Turvallisuus opetusalalla - ennakoi, opi ja toimi
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto OPTUKE järjestävät oppilaitosturvallisuuden symposiumin Raumalla 26.–27.9.2018. Symposiumin teemana on oppilaitosturvallisuuteen liittyvä tutkimus ja käytännön toteutus. Symposiumiin toivotaan osallistujiksi tutkijoita, rehtoreita, opettajia, viranomaisia, kolmannen sektorin toimijoita, opettajaksi tai turvallisuusalalla opiskelevia sekä muita oppilaitosturvallisuusalan asiantuntijoita.
 
Symposiumiin toivotaan esityksiä kaikilta oppilaitostasoilta: perusopetuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, korkea-asteelta sekä varhaiskasvatuksesta. Turvallisuutta voidaan esityksissä tarkastella monipuolisesti ja laajan turvallisuuskäsityksen mukaan esimerkiksi rakenteellisen turvallisuuden, turvallisuuden tunteen, lakien ja säädösten, turvallisuuskasvatuksen tai resilienssin näkökulmista. Symposiumiin toivotaan sekä teoreettisia, empiirisiä että esityksiä hyvistä käytänteistä, esimerkiksi ei-kaupallisista turvallisuuskampanjoista ja -oppimiskokonaisuuksista.
 
Symposiumissa osallistuvilla tahoilla on mahdollisuus esitellä ajankohtaisia tutkimuksia, kampanjoita, oppimateriaaleja myös roll up -muodossa. Esittelymateriaalin tulee olla lähtökohtaisesti ei-kaupallista, tieteellisestä tutkimuksesta tai hyvistä käytänteistä tiedottavaa. Mahdollinen esittelymateriaalin kaupallisuusnäkökulma arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäksi symposiumin aikana tarjotaan mahdollisuus verkostojen kokouksille.

Tärkeät päivämäärät:

8.6​​ Abstraktien jättäminen viimeistään (pidennetty aika)
​10.6 ​Viimeistellyt abstraktit
30.6 Abstraktien hyväksymisilmoitukset
​15.8 Early Bird -ilmoittautuminen päättyy
​20.9 ​Ilmoittautuminen päättyy
 
Tämä tilaisuus on saanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kautta avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

Asiasana:
Tagit:
 

 IN ENGLISH