in English
 
 
TURVALLINEN KOULU -tutkimus- ja kehityshanke
Hankkeessa pyritään kehittämään pysyviä käytäntöjä koulujen turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallinnan käytänteisiin erityisesti paloturvallisuuden kannalta sekä tiivistämään yhteistyötä turvallisuusviranomaisten, kolmannen sektorin turvallisuustoimijoiden ja koulujen välillä.
 

Hankkeen toiminnalliset kokonaisuudet

1.Turvallisuustilanteen kartoittaminen ja havainnointi
Kouluissa toteutetaan Helsingin pelastuslaitoksen kehittämä Omatoimisen varautumisen auditointi ja aloitetaan vaaratilanteiden raportointi Ubiikki Oy:n kehittämällä Vihreä Risti -menettelyllä. Vihreä risti on digitaalinen vaaratilanteiden raportointi- ja analyysityökalu. Lisäksi toteutetaan turvallisuuteen liittyvä kysely normaalikoulun oppilaille sekä rehtorien teemahaastattelut.
 
2. Koulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen
Turvallisuuskulttuuria kehitetään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan suunnitellulla teemainterventiolla, jonka tavoitteena on väkivallan, kiusaamisen, tapaturmien ja onnettomuuksien väheneminen. Interventio toteutuu mukana olevien koulujen lähtökohdista teemapäivien, työpajojen, turvallisuuskurssin tai vastaavan muodossa. Interventiossa oppilaat, henkilökunta, paikalliset turvallisuuden viranomaistoimijat sekä kolmas sektori suunnittelevat kouluun tapahtuman, jossa oppilaalla on mahdollisuuksia työskennellä useiden ammattilaisten kanssa, nostaa esille merkityksellisiä turvallisuuteen liittyviä kokemuksia ja niiden käsittelyä, saada malli yhteiskunnallisesta toimijuudesta ja koulun ulkopuolisesta oppijuudesta opetussuunnitelman perusteiden (POP 2014) mukaisesti.
 
Opetusharjoitteluaan suorittavat opettajaopiskelijat sidotaan mukaan turvallisuustyöhön luokan ja koulun tasolla koulun oman suunnitelman ja resurssien mukaisesti. Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.
 

Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset

Hankkeessa mukana olevat pelastuslaitokset

·        Helsingin pelastuslaitos
http://www.hel.fi/www/pela/fi
·        Lapin pelastuslaitos
http://www.lapinpelastuslaitos.fi/
·        Satakunnan pelastuslaitos
http://www.satapelastus.fi/yhteystiedot.html
·        Etelä-Savon pelastuslaitos
http://www.mikkeli.fi/pelastuslaitos
 

Yhteystiedot

Erikoistutkija Brita Somerkoski
brita.somerkoski(at)utu.fi  tai p. 044-2090040
Asiasana:
Tagit: