in English
 
 
Turvallisuuspedagogiikka

​Turvallisuuspedagogisen näkemyksen mukaan oppilaitoksen turvallisuustarkasteluun otetaan mukaan rakennettu oppimisympäristö, koulussa toimivien yksilöiden verkosto, koulussa tehdyt turvallisuuden toiminnalliset ratkaisut sekä opetussuunnitelma, jonka sisällöt luovat tiedollisen ja taidollisen kontekstin opettajan toiminnalle.

KUVIO Turvallisuuspedagoginen viitekehys on kuvattu alla olevassa kuviossa.
Asiasana: turvallisuus;pedagogiikka;
Tagit: