in English
 
 
Turvallisuuspedagogiikka

​Turvallisuuspedagogisen näkemyksen mukaan oppilaitoksen turvallisuustarkasteluun otetaan mukaan rakennettu oppimisympäristö, koulussa toimivien yksilöiden verkosto, koulussa tehdyt turvallisuuden toiminnalliset ratkaisut sekä opetussuunnitelma, jonka sisällöt luovat tiedollisen ja taidollisen kontekstin opettajan toiminnalle.

Turvallisuuspedagoginen viitekehys on kuvattu alla olevassa kuviossa.Turvallisuuskasvatuksen viitekehys, sisällöt ja toimintaympäristö, jossa vaikutetaan arvoihin ja asenteisiin sekä opetetaan tietoja ja taitoja, jotka yhdistyvät toimintakyvyksi. Turvallisuuskasvatus toteutetaan varhaiskasvatuksesta  perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle oppiaineiden sisältöinä ja muina teemakokonaisuuksina.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet turvallisuusaiheesta

  • Turvallisuussisällöt liittyvät useisiin oppiaineisiin (POP 2014, L3)
  • Selkeimmin ne tulevat esille ainekohtaisissa tavoitteissa ja sisällöissä, esimerkiksi tapaturmien ehkäiseminen terveystiedossa, turvalliset toimintatavat liikunnassa sekä työskentelyprosessien turvallisuus käsityössä, kotitaloudessa, fysiikassa ja kemiassa.
  • Käsitteinä aine- ja yleisdidaktinen turvallisuusosaaminen
  • ”Safety is a non-event”

Asiasana: turvallisuus;pedagogiikka;
Tagit: