in English
 
 
Tutkimusjulkaisuja

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lindfors, E. , Somerkoski, B. , Kärki, T. & Kokki, E. Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamisesta. Teoksessa M. Kallio, R. Juvonen ja A. Kaasinen (Toim.), Ainedidaktisia tutkimuksia 12. Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktinen tutkimusseura. Helsinki: Helsingin yliopisto. 109 - 125

Somerkoski, B. Green Cross: Application for analyzing School injuries. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 9, (4), 2017, 322–329. https://doi.org/10.23996/fjhw.65178

Somerkoski, B. Green Cross: Collecting injury data at schools Somerkoski, B. Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference. Teoksessa P. Tuomi ja A. Perttula (Toim.) CEUR- Workshop Proceedings, 1827. GamiFIN2017, 9 - 10th of May, Pori Finland. http://ceur-ws.org/Vol-1857/

Somerkoski, B. Safety at School context: making Injuries and Non-events Visible with a Digital Application. Communications in Computer and Information Science 636. Building Sustainable Health Ecosystems. 6th International conference on Well-Being in the Information Society, WIS 2016, Tampere, Finland, 114–125.

Somerkoski, B. Injuries at school: Digital application as a safety audition tool. IMSCI´15 Proceedings. The 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Orlando, FL, USA, 50–53.

Vertaisarvioimattomat artikkelit

Somerkoski, B., Waitinen, M. & Lindfors, E. Omatoimisen varautumisen auditointi oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittäjänä. Palotutkimuksen päivät. Palotutkimusraati. Espoo 29.- 30.8.2017, 91–95.

Opinnäytteet

Leino, M. & Vainionpää, J. (2015). Läheltä piti vai pitikö? Opiskelijalähtöinen tiedonkeruu työturvallisuuskulttuurin kehittäjänä pedagogisessa ympäristössä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. https://www.doria.fi/handle/10024/116550


Kemppinen, M. & Koskivirta, V. (2015). Sosiaalisen ilmapiirin yhteys työturvallisuuteen perusopetuksen käsityön opetuksessa. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu - tutkielma.
http://www.doria.fi/handle/10024/113771


Hilander, A. & Lahtivirta, J. (2015). Turvakävely turvallisuuskasvatuksen menetelmänä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. Tulossa verkkoon.


Kivikangas, A. & Lahtinen, J. ( 2015). Käsityön aineenopettajan turvallisuusasenne ja sen välittyminen oppimisympäristössä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. Tulossa verkkoon.

>> Turvallinen oppimis- ja työympäristö -tutkimusalueen julkaisuja

Asiasana:
Tagit: