in English
 
 
Matematiikan oppimisen tutkimusryhmä: Tulevaisuuden matemaattisen ajattelun kultivointi

​Jälkiteollisen talouden muutokset työn ja yhteiskunnallisten käytänteiden luonteessa johtavat siihen, että tulevaisuuden työelämä ja jokapäiväinen osallistuminen vaativat uudenlaisia tietoja ja taitoja. Tällaisia ovat esimerkiksi tieto- ja viestintätaidot, joita on alettu korostaa perinteisten luku- ja matemaattisten taitojen ohella. Matematiikan tärkeys ei ole kuitenkaan vähenemässä. Päinvastoin, työ- ja elinympäristömme perustuvat lisääntyvässä määrin sisäänrakennetulle matematiikalle, ja matemaattisten taitojen puute rajoittaa huomattavasti ihmisten menestystä työurilla ja yhteiskunnassa.

“Tulevaisuuden matemaattinen ajattelu” viittaa matemaattisiin taitoihin ja tietoihin, joita osaava kansalainen tarvitsee jokapäiväisessä toiminnassaan. Puutteet näissä matemaattisissa taidoissa aiheuttavat monisyisiä ongelmia. Se hankaloittaa muiden kouluaineiden oppimista ja rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia menestyä päivittäisessä elämässä ja ammattiuralla.

Matemaattiset taidot, joita muuttuvassa työympäristössä ja yhteiskunnassa vaaditaan, eivät kuitenkaan kehity pelkästään perinteisessä luokkaopetuksessa. Laskutoimitusten jäykän hallitsemisen sijaan tulevaisuuden osaavan kansalaisen tulisi kyetä hyödyntämään matemaattisia taitojaan soveltaen ja joustavasti uusissa tilanteissa, joissa matemaattiset aspektit eivät ole suoraan näkyvissä. Joustavat perusaritmetiikan taidot ja kokonaislukujen hallinta luovat varhaisen perustan kansalaisen matemaattisille taidoille. Osaavalle kansalaiselle on lisäksi yhä tärkeämpää omata hyvä ymmärrys rationaaliluvuista ja niiden joustavasta käytöstä.

Tämänhetkinen tutkimus perustuu suurelta osin uraauurtaville tuloksillemme siitä, miten yksilön taipumus kiinnittää spontaanisti huomiota ympäristön määrällisiin ilmiöihin vaikuttaa matemaattisen ajattelun kehitykseen. Tutkimusryhmän tutkimusten tarkoitus on syventää näitä tuloksia ja kehittää uusia pedagogisia käytäntöjä, jotka yhdistävät kouluoppimisen oppilaiden arkitoimintaan ja valmistavat heitä matemaattisten taitojen joustavaan ja soveltavaan käyttöön tulevaisuudessa.

Alaprojektit:

(linkit vievät englanninkielisille sivuille)

Asiasana:
Tagit: