in English
 
 
Opettajankoulutuslaitoksen henkilökunta Raumalla

Laitoksen johtaja ja varajohtaja

 • laitoksen johtaja Kristiina Heikkilä, lehtori, kasvatustiede, erityisalueena opettajankoulutus,  p. 050 337 6362, kristiina.heikkila@utu.fi
 • laitoksen varajohtaja Jaana Lepistö, yliopistotutkija, p. 029 450 2458, jaana.lepisto@utu.fi

Professorit ja apulaisprofessorit

 • Husu Jukka, professori, kasvatustiede, opetusalana opettajuus ja opettajankoulutus, p. 050 572 1495
 • Keskinen Soili, professori (emerita), kasvatustiede, p. 0400 125 226
 • Kinos Jarmo, professori, kasvatustiede, p. 029 450 3549, 050 339 0297
 • Koski Pasi, professori, liikuntakasvatus, p.029 450 3550, 050 339 0373
 • Lepola Janne, apulaisprofessori,  p. 02 333 7194 
 • Lindfors Eila, professori, käsityökasvatus, p 050 365 2538
 • Nupponen, Heimo, professori (emeritus)
 • Silvén Maarit, professori, kasvatustiede, opetusalana varhaiskasvatus, p. 029 450 3563, 050 339 1769
 • Soininen Marjaana, professori (emerita), didaktiikka

Dosentit

 • Itkonen Matti, FT, KT, kasvatustiede, erityisesti taide- ja esteettisen kasvatuksen filosofia
 • Jaakkola Timo, LitT, liikuntakasvatus
 • Kallioniemi Arto, TT, KM, kasvatustiede, erityisesti uskontokasvatus
 • Kinos Jarmo, KT, varhaiskasvatuksen yhteiskunnallis-historiallinen tutkimus
 • Kontu Elina, KT, EO, varhaiserityiskasvatus
 • Metsärinne Mika, KT, käsityökasvatus
 • Nupponen Heimo, LitT, liikuntakasvatus
 • Seikkula-Leino Jaana, KT, yrittäjyyskasvatus
 • Silvén Maarit, PsT, kehitys- ja kasvatuspsykologia
 • Taatila Vesa, FT, kasvatustiede, innovaatiokasvatus
 • Aerila, Juli, KT, kasvatustiede, lukeminen ja eheyttävä kirjallisuus, Oulun yliopisto
 • Granö Päivi, TaT, kuvatidekasvatus, Lapin yliopisto
 • Husu Jukka, FT kasvatustiede, Helsingin yliopisto
 • Kemppinen Lauri, KT, Fil.Lis, kasvatustiede, erityisesti opettajuus, Lapin yliopisto
 • Koski Pasi, FT, liikuntahallinto, Jyväskylän yliopisto
 • Kärki Tomi, FT, diskreetin matematiikan dosentti, Turun yliopisto
 • Lepistö Jaana, KT, kasvatustieteen, erityisesti yrittäjyyskasvatuksen ja käsityökasvatuksen dosentti, Itä-Suomen yliopisto
 • Lindfors Eila, KT, taide- ja taitoaineiden pedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
 • Merisuo-Storm Tuula, KT, opettajankoulutus, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen didaktiikka, Lapin yliopisto
 • Ruusuvirta Timo, PsT, kokeellinen psykologia, Turun yliopisto ja kognitiivinen neurotiede, Jyväskylän yliopisto  
 • Silvén Maarit, PsT, kehitys- ja kasvatuspsykologia, Helsingin yliopisto

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö

 • Aerila Juli, yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka, p. 029 450 3526, 050 576 4319
 • Alho-Kivi Hanna, lehtori, kasvatustiede, opetusalana varhaiskasvatus, p. 029 450 3537, 050 338 7186
 • Esko Maija, yliopisto-opettaja, kuvataidekasvatus ja käsityön tekninen suunnittelu, p. 029 450 3538, 050 338 7194
 • Granö Päivi, yliopistotutkija, p. 050 3830 456
 • Grönman Satu, yliopisto-opettaja, käsityökasvatus p. 029 450 3540, 050 338 7314
 • Haapalahti, Mirjami, yliopisto-opettaja, p 050 512 8095
 • Hoikkala Marianna, yliopisto-opettaja, puheviestinnän didaktiikka, p. 029 450 3542, 050 338 7381 (Kieli- ja viestintäopintojen keskus)
 • Huhtanen Kristiina, yliopisto-opettaja, varhaiskasvatus, p. 029 450 3543, 050 338 7407
 • Iivonen Susanna, yliopistonlehtori, liikuntakasvatus, p. 029 450 3544, 050 338 7925
 • Jaatinen Juha, tohtorikoulutettava, käsityökasvatus, p. 029 450 3545, 050 338 9309
 • Keinänen Heli, yliopisto-opettaja, biologian ja maantieteen didaktiikka, p. 029 450 3547, 050 338 9342
 • Kemppinen Lauri, yliopistonlehtori, kasvatustiede, p. 040 843 4150
 • Kinos Jarmo, lehtori, kasvatustiede, opetusalana varhaiskasvatus (tehtävästä vapaa lv. 2017-2018) 
 • Koivisto Kimmo, tohtorikoulutettava, p. 050 373 5924
 • Korhonen Riitta, yliopistonlehtori, kasvatustiede, p. 050 309 9760
 • Koskela Teija, yliopistotutkija, p. 050 469 8752
 • Kouhia, Anna, yliopisto-opettaja, käsityökasvatus, t.v. kl -18
 • Krapi, Sohia, projektitutkija
 • Kärki Tomi, yliopistonlehtori, matematiikan didaktiikka, p. 029 450 3551, 050 339 0381
 • Lehtinen Outimaija, lehtori, p. 050 572 5439 (Kieli- ja viestintäopintojen keskus)
 • Lehtonen, Juhani, UTUGS tohtorikoulutettava, p. 050 5128137
 • Leino Miika, yliopisto-opettaja, käsityökasvatus, p. 029 450 3539, 050 3391516
 • Lundberg, Anna, tutkimusavustaja
 • Martti Pirkko, lehtori, musiikkikasvatus, p. 029 450 3552, 050 339 1608
 • Melasalmi, Anitta, projektitutkija
 • Metsärinne Mika, lehtori, käsityökasvatuksen didaktiikka, p. 029 450 3553, 050 339 1614
 • Mikkonen Miina, yliopisto-opettaja, liikunta, p. 040 137 1875
 • Mäenpää, Pasi, projektitutkija
 • Neitola Marita, yliopistonlehtori, erityisopettajakoulutus, p. 029 450 3554, 050 339 1626
 • Niinistö Hanna, yliopisto-opettaja, kuvataidekasvatus, p. 029 450 3555, 050 339 1687 (tehtävästä vapaa lv. 2017-2018)
 • Patrikainen, Ilkka, tutkimusavustaja
 • Pere Anneli, yliopisto-opettaja, musiikkikasvatus, p. 029 450 3558, 050 339 1741
 • Pirttimaa Matti, yliopisto-opettaja, käsityökasvatus, p. 029 450 3559, 050 339 1742
 • Raitinpää Juha, yliopisto-opettaja, käsityökasvatus, p 050 338 7369
 • Ruusuvirta Timo, yliopistonlehtori, kehityspsykologia, p. 029 450 3562, 050 339 1767
 • Rönkkö Marja-Leena, lehtori, käsityötiede, p. 050 572 1490
 • Somerkoski Brita, erikoistutkija, p. 044 209 0040
 • Sula Maria, yliopisto-opettaja, p. 050 339 1687
 • Tanhuanpää Saija, yliopisto-opettaja, p. 029 450 3564, 050 524 3613
 • Tenhunen Anu, yliopisto-opettaja, kasvatustiede, p. 02 333 7187
 • Tiilikainen Mikko, UTUGS -tohtorikoulutettava
 • Waitinen, Matti, erikoistutkija
 • Virta Kalle, lehtori, käsityökasvatuksen didaktiikka, p. 029 450 3565, 050 524 3755
 • Yliverronen Virpi, yliopisto-opettaja, käsityön didaktiikka, opetusalana tekstiilityö, p. 029 450 3566, 046 920 0049
 • Yrjänäinen Sari, yliopistonlehtori, matemaattisten aineiden didaktiikka, p. 029 450 3567, 050 407 6801

Muu henkilökunta

 • Kortelahti Marketta, puutarhuri, p. 050 341 8007
 • Majamaa, Jarno, opetusteknologi, jarno.k.majamaa@utu.fi 
 • Rantanen Outi, puutarhatyöntekijä, p. 050 341 8007
 • Syrjänen, Petteri, opetusteknolgi, käsityökasvatus, p 040 528 9210
 • Vuorisalo Joel, teknisen työn ohjaaja, p. 040 527 6582

Yliopiston yhteisten palveluiden henkilökuntaa

 • Aikko Jaana, laitoskoordinaattori, henkilöstöasiantuntija, p. 029 450 3536, 050 338 7128
 • Halme Jyri, koulutuskoordinaattori, p. 050 595 7806
 • Järvisalo Leena, opintosihteeri, p. 029 450 3546, 050 338 9323
 • Lehti Pirjo, koulutussuunnittelija, p. 029 450 3135, 050 401 4312
 • Leväniemi Susanne, koulutussihteeri, p. 050 572 5171
 • Mansikkamäki Merja, opintoneuvoja, p. 029  450 3134, 050 326 8180
 • Nurminen Anne, opintosihteeri, p. 029 450 3556, 050 339 1694
 • Peltonen Tiina, palvelusihteerii, p.029 450 3557, 050 339 1738
 • Rintala Virpi, henkilöstösihteeri, p. 029 450 3561, 050 339 1762

Toimitilapalvelut

 •  Anttila Timo, tilapalvelumestari, p. 050 520 1609

Kirjasto

 • Lanki, Joni, p. 029 450 3842, 050 356 4690

IT-palvelut

 • Hakkarainen Esa, tutkimusteknikko, p. 050 526 5005
 • Perttula Timo, sovellussuunnittelija, p. 040 5591610

 Seurakunta

Asiasana:
Tagit: