in English
 
 
Eläintarinoita - Oppimassa eläinten kanssa 3 op
​Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun 3 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton (mahdollisia matka-, majoitus-, ateria- ja sijaiskuluja ei korvata).

Eläinten kanssa työskenneltäessä on mahdollista löytää uudenlaisia lähestymistapoja varhaiskasvatuksen opetus- ja ohjaustilanteisiin sekä yhdessä toimimiseen.

Eläinten kohtaaminen jättää jäljen. Eläimen läsnäolo luo tilaa vuorovaikutukselle ja pitää kiinni hetkessä. Eläinsatujen ja -leikkien avulla voi käsitellä iloisia, arkisia ja vaikeitakin elämän asioita.

Koulutuksen tavoitteena on
  • laajentaa pedagogista näkökulmaa
  • perehtyä uudenlaisiin työskentelytapoihin ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen
  • tukea toimimista yhteisössä ja lisätä työhyvinvointia

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta eläinten kanssa työskentelystä.


KOHDERYHMÄ

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

TOTEUTUS
Koulutus sisältää viisi erilaisissa oppimisympäristöissä; päiväkodissa, yliopistolla, lampolassa ja hevostallilla, toteutettavaa koulutuspäivää (á 5 t), koulutuksen kokoavan seminaaripäivän (5 t) sekä itsenäistä työskentelyä (50 t).

Koulutus käynnistyy syyskuussa 2016 ja opintokokonaisuus tulee valmiiksi huhtikuussa 2017. 

SISÄLTÖ
Lähiopetuspäivät (á 5 t):

  • Eläimet leikeissä - Eläimet kulttuurissa, leikkipedagogiikka ja muistelumenetelmä
  • Laumanvartija kasvatus- ja hoitotyössä - Koiran kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • Pässit työyhteisössä - Jaettu kokemus laumassa ja toimiminen yhteisössä
  • Hevoset  vuorovaikutuksessa - Hevoset ja kehollinen kokemus ja itsetuntemus, peilaus, tietoinen toiminta ja vuorovaikutuksen eri tasot ja tavat
  • Eläintarina elää - Elokuvakerronnan keinoin rakennettu tarina
  • Laitumelle - seminaari. Koulutuksen kokoava keskusteleva seminaaripäivä

Opetussuunnitelma ml. aikataulu

VALINNAN EHDOT JA VALINTAMENETTELY

Koulutukseen valitaan vähintään 18 ja enintään 20 kohderyhmän mukaista hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Haku koulutukseen on päättynyt!

Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova ja osallistumisen peruuttamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peritään 100 euron (€) peruutusmaksu.

Lisätietoja
Koulutuksen sisältö:
yliopisto-opettaja Maija Esko, maija.esko@utu.fi

Organisointi ja koordinointi:
koulutuskoordinaattori Jyri Halme, jyri.halme@utu.fi tai sataoppi@utu.fi

Asiasana:
Tagit: