in English
 
 
JOKO Turku kehittää sekä yksilöä että organisaatiota

 

Usein JOKOon tullaan silloin, kun

 • tehtävänkuvat laajenevat, uudistuvat tai vaativat uutta työotetta
 • kun päästään mukaan johtoryhmätyöskentelyyn
 • työura on ollut kehittävä, mutta monialaiset uudet ajatukset ja osaamisen päivittäminen olisivat tarpeellisia
 • edessä on kehittämishankkeita tai muutoksien läpivientiä
 • koetaan, että kaupallinen osaaminen auttaisi tehtävän hoidossa
 • halutaan koulutus, joka auttaa työuralla etenemiseen
 • halutaan päivittää omaa johtamisverkostoa tai tarvitaan itselle sparraajia
 • halutaan kehittää omaa johtamisosaamista

Hyödyt osallistujan organisaatiolle:

 • vahvistaa organisaation osaamista liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueilla
 • tuo uusia vaihtoehtoja, näkökulmia ja ratkaisuja kehittämistyön ja siihen liittyvän sparraamisen kautta
 • tuo organisaatioon lisää tulevaisuusajattelua
 • kehittää johtamiskulttuuria ja päätöksentekovalmiutta
 • laajentaa organisaation verkostoa ja voi tuottaa uusia kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 


"JRiikka PusaOKOssa fokus pysyi koko ajan lähellä jokapäiväistä liiketoiminnan kehittämistä ja osallistumisesta oli paljon hyötyä minulle ja yrityksellemme. Lähijaksoilla päästiin teorian kautta pureutumaan syvällisemmin käytäntöön ja jaksot antoivat paljon myös niiltä saadun verkoston kautta. Kehittämistyön pohjalta olemme pystyneet toteuttamaan radikaaleja myynnin kehityshankkeita.

Suosittelen JOKO-koulutusta erittäin lämpimästi kaikille, jotka haluavat viedä yrityksensä liiketoiminnan seuraavalle tasolla ja päivittää omaa johtamisosaamistaan."

Toimitusjohtaja Jaakko Heikonen, Pemamek Oy


Asiasana:
Tagit:
harri_pieni2.jpg"Palvelukeskeinen yritys keskittyy tuotteensa sijaan siihen, miten tuote tukee asiakasta tämän tavoitteiden saavuttamisessa. Monimutkaistuvilla markkinoilla on yhä tärkeämpää, mutta myös haastavampaa luoda erikoisosaamisesta tuotteita ja palveluita, joiden arvon asiakas näkee konkreettisena ja vakuuttavana. Omassa tutkimustoiminnassani keskityn siihen, miten yritykset voivat menestyksekkäästi osallistaa asiakkaita yhteistyöhön, josta syntyy arvoa molemmille osapuolille."
 
Elina Jaakkola toimii markkinoinnin apulaisprofessorina Turun kauppakorkeakoulussa sekä dosenttina Hanken School of Economicsissa. Elina on mukana EXE:n JOKO- ja eMBA-koulutuksessa tutkielmaohjaajana sekä markkinoinnin ja myynnin jaksoissa.