in English
 
 
TALENT
Business Talent Academy
Ohjelmassa kehitetään kokonaisvaltaisesti liiketoimintaosaamista, mm. strategista ajattelua, tulevaisuusajattelua ja esimies- ja vaikuttamistaitoja.

Olennainen osa ohjelmaa on verkostoituminen muiden osallistujayritysten kanssa ja uusien näkökulmien löytäminen omaan työhön ja omaan organisaatioon.

Toteutus

Ohjelmassa on 11 lähipäivää (6 jaksoa). Ohjelmaan kuuluu myös kehittämistyö, vertaismentorointi ja yritysvierailut.
Ohjelma toteutetaan konsortiona. Mukaan otetaan 5-7 yritystä ja jokaisesta 2-4 osallistujaa.

Ohjelma on opintopisteytetty ja osan siitä saa hyväksi luettua EMBA-ohjelmassamme

Osallistujien kommentteja

Ohjelmaan 2015 osallistuneiden mukaan parasta ohjelmassa oli:
- mielenkiintoiset asiantuntija-alustukset
- strateginen ajattelu ja ennakointi
- uusia näkökulmia moneen asiaan
- ajatusten ja kokemusten vaihto
- mielenkiintoiset yritysvierailut
- kiinnostavat keskustelut ja avoin ilmapiiri osallistujien kesken
- hyvien käytäntöjen jakaminen ja verkostoituminen
- konkreettisia työkaluja päivittäiseen työhön
- positiivisella ja innokkaalla asenteella varustettu ryhmä
Asiasana:
Tagit: