Hyönteiset kestävän ruokaketjun kehityksessä
​World Edible Insect -päivää vietetään joka vuosi 23. lokakuuta

Osana Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteistä Hyönteiset ruokaketjussa –hanketta arvioitiin tulevaisuudessa mahdollisen teollisen mittakaavan hyönteistuotannon ilmastovaikutusta. Tutkimuksen pohjana käytettiin tietoja jauhomatojen teollisen mittakaavan kasvatuksesta Hollannissa sekä hyönteisten ravintona käytettävien kasviperäisten rehujen, sähkön ja lämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöistä.

Hyönteistuotannon ilmastovaikutus olisi tutkimuksen mukaan Suomessa suurempi kuin Hollannissa, mutta alhainen verrattuna perinteisiin eläinkunnan tuotteisiin. Yli 95 % kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuisi rehukasvien viljelystä ja suorasta lämmitysenergian käytöstä hyönteiskasvatuksessa.

Ilmastovaikutusta voitaisiin kuitenkin merkittävästi pienentää korvaamalla osa nykyisestä viljapohjaisesta rehusta erilaisilla maatalouden ja elintarviketeollisuuden kasviperäisillä sivuvirroilla. Luken selvityksen mukaan hyönteisten rehuiksi soveltuvia kasvisten jatkojalostuksessa syntyviä kuorimassoja ja leikkuujätteitä syntyy eri puolella Suomea määriä, jotka mahdollistavat teollisen hyönteistuotannon ilman muita rehulähteitä. Satunnaisesti syntyy sivuvirtoja mm. leipomoista. Kotimaisista kasviksista sivuvirrat syntyvät syksyllä, tuontivihanneksia jalostetaan ympäri vuoden. Suurin osa joko kompostoidaan tai toimitetaan bioetanolituotantoon. Sivuvirtamateriaalien käytön suurimpia haasteita ei ole laatu tai saatava määrä vaan maantieteellinen ja ajallinen jakautuminen. Prosessointi (esim. kuumennus, kuivaus/hapotus) ja varastointi voi olla tarpeen.

On ilmeistä, että hyönteisten kasvunopeutta ja konversiotehokkuutta voidaan tulevaisuudessa parantaa olennaisesti jalostustyöllä. Hyönteisten jalostusta ja systemaattista ravitsemustutkimusta ei ole juurikaan tehty. Tilanne muistuttaa tältä osin perinteisen karjan tilannetta 200 vuotta sitten, jolloin tuotanto per eläin aika- ja rehuyksikköä kohden oli murto-osa nykyisestä.

 

Hyönteiset ruokaketjussa- projekti on Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama tutkimushanke jonka tavoitteena on edistää uuden hyönteistalouden kasvua Suomessa. Hanke on Tekesin rahoittama ja siihen osallistuu kymmenen yritystä koko ruokaketjun varrelta.

Asiasana:
Tagit: