in English
 
 
INNOTORI
​​

 Innotorin tavoitteet:

  • yritysten innovaatiotoiminnan aktivoiminen ja siten kotimaisen laadukkaan ruoan saatavuuden turvaaminen
  • asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
  • ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston rakentaminen

 

Toimenpiteet

Innovaatiotoiminnan aktivoiminen vaatii ymmärrystä asiakastarpeista ja markkinoiden kilpailijakentästä, uutta tutkimustietoa sekä monipuolisen osaamisen yhteen törmäyttämistä. Innotorissa varsinaissuomalaisen ja satakuntalaisen ruokaketjun yritysten tarpeita kartoitetaan ja niiden pohjalta yrityksille tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia ja ohjataan oikeiden palveluiden äärelle. Innovaatioprosessin eri vaiheissa kootaan lounaissuomalaisia toimijoita yhteen ideoita synnyttäviin teematilaisuuksiin ja jatkojalostushautomoihin. Lisäksi mahdollistetaan ideoiden ja tuotekonseptien testaaminen virtuaalisessa kuluttajakentässä.

 

Virtuaalinen alusta

Yrittäjillä on mahdollisuus testata hankkeen teeman mukaisia ideoita ja tuotteita virtuaalisessa kuluttajakentässä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostuit.


 

Innotorin viimeinen teema pureutui kuluttajaymmärrykseen

Vuoden 2019 keväällä sukellettiin kuluttajaymmärrykseen. Teeman aikana asiantuntijat kertoivat, miten kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntään uusien tuotteiden kehityksessä.
 
"Miltä suomalainen arkiruoka maistuu tänään, miten sitä syödään ja miten kehittää aistilähtöisesti uusia arkiruokia huomioiden kuluttajien vaatimukset aistittaville ominaisuuksille."
 

Arkiruoka murroksessa seminaari järjestettiin 5.3.2019 Forum Marinumissa. Kuluttajaymmärrysteemaa jatkettiin pk-yrityksille suunnatun Sensory MindMap kuluttajatutkimus- ja  Sparraus- ja kehityssessio-osuudella. 

​2018 kevään ja syksyn teemana kiertotalous

Kevään 2018 teema on kiertotalous. Teema aloitettiin kiertotalousseminaarilla, joka järjestettiin Raumalla 24.4.2018 klo 12:15-16:30. Täällä kultiin, miten kestävä kehitys ja kiertotalous voidaan huomioida pk-yrityksissä tai miten ison elintarvikeyrityksen näkökulmasta sivuvirtoja voidaan hyödyntää.  Tilaisuuden materiaalit on saatavilla täältä.
Kiertotalousteemaa jatketaan mehiläistuotteiden sivuvirtatyöpajalla, joka tehdään yhteistyössä Suomen mehiläishoitajain liiton kanssa.
 

Lounaissuomalainen elintarvikeyritys kaipaa sparrausta ja markkinatietoutta

Innotori hankkeen aikana on koottu Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa elintarvikeyritysten kehitystarpeita ja haasteita haastatteluilla toteutetun kartoituksen avulla. Kartoitus avaa ikkunan lounaissuomalaisten yritysten arjen haasteisiin. Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat nopeasti muuttuvat trendit ja vahva tietoisuus valintojen ympäristövaikutuksista. Niimpä kuluttajien osallistaminen tuotekehitykseen antaisi yrityksille arvokasta tietoa. Lue raportti kokonaisuudessaan täältä.
 

 

Syksy 2017-2018 alkuvuosi 

 

Innotorin syksyn ja vuoden vaihteen teema oli tuotekehitys ja tämän teeman alla järjestettiin erilaisia tilaisuuksia mm.

 

Ruuan tulevaisuus työpajasarja

Innotori järjesti yhdessä Bastu-verkoston kanssa syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana kolmiosaisen Ruuan tulevaisuus työpajasarjan. Pajoista voit lukea lisää täältä. 

8.2.2018 IDEAHAUTOMO: Laatujärjestelmän merkitys yritykselle pääsynä kaupan hyllyyn

Ideahautomo oli tarkoitettu Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimiville elintarvikeketjun pk-yrityksille. Mukana oli yrityksiä, jotka harkitsevat sertifioidun toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa, tai jotka kaipaavat apua olemassa olevien järjestelmiensä toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

 

Tilaisuudessa yrityksillä oli mahdollisuus saada asiantuntijoilta tukea laatujärjestelmiin ja niiden rakentamiseen sekä löytää ratkaisuja auditoinneilla mahdollisesti esiin tulleisiin haasteisiin.

 

9.11.2017 teematilaisuus: asiakaslähtöinen tuotekehitys

Tilaisuus järjestettiin Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja keräsi suuren kuulijajoukon. Tilaisuudessa kerrottiin laatujärjestelmistä pk-yrityksen näkökannasta, LEAN-ajattelusta, aistin varaisen arvioinnin merkityksestä tuotekehityksessä, kuultiin miten Saarioisilla uutuustuotteen kehitysprosessi etenee sekä millaista tukea Turun AMK voi tarjota elintarvikeyritysten tuotekehitykseen. Tilaisuuden esitysmateriaalit

 

10.10.2017 Fotoniikan mahdollisuudet ruokateollisuudelle​

Innotori järjesti yhteistyössä Fotoniikka-alan* kasvuohjelma EPRISE:n kanssa törmäämistapahtuman Fotoniikan asiantuntijoiden ja elintarvikealan toimijoiden kesken Turussa. Tilaisuudessa kuultiin Fotoniikka-alan uusista elintarviketeollisuudelle kehitetyistä sovelluksista ja pohdittiin mitä Fotoniikka voisi tarjota elintarvikealalle. Tilaisuuden esitysmateriaalit voit katsoa täältä.

 

* Fotoniikka on valon tuottamiseen, käsittelyyn ja tarkkailuun perustuva modernin optiikan alue, joka mahdollistaa esimerkiksi seuraavan sukupolven elekäyttöliittymien toiminnan.

 
 

Kevään 2017 kuulumiset

 

Kevään 2017 ajan Innotori-hanke keskittyi vienti- ja tulevaisuuden ruokatrendit- teemoihin. Hanke järjesti kaksi vientihautomoa sekä kolmen FUTURE 2025-innovaatiotyöpajan sarjan yhteistyössä Finnish Food Innovations (FFI)- ohjelman kanssa.

 


Kuva 1. tunnelmia FUTURE 2025 - työpajasta

Vientihautomoissa mukaan ilmoittautuneet yritykset pääsivät yhdeksi tunniksi viennin asiantuntijoiden sparraukseen ja saivat arvokkaita kontakteja omien vientiponnistelujen edistämiseksi.

 

FUTURE 2025- työpajasarjassa kuultiin muuttuvista asiakastarpeista, tulevaisuuden ennakoinnista sekä kansainvälisistä megatrendeistä sekä ideoitiin ja hiottiin tulevaisuuden vientituotekonsepteja. Työpajojen välillä joukko yrittäjiä ja kehittäjiä osallistui FFI:n järjestämään tiedonhankintamatkaan Lontooseen, jonka aikana havainnoitiin kehitystrendejä ja tuotekehitysmahdollisuuksia. Lontoosta tuotiin tuote- ja pakkausnäytteitä sekä runsaasti sähköistä materiaalia työpajasarjan ideointien tueksi. Työpajoissa paikalla oli monialainen verkosto mukana tuoteaihioiden työstössä. 


 

Kuva 2. Tuotenäytteitä maailmalta


  

 

Innotori toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen, Satafood kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiön kanssa.

 

 

 

Hankkeen rahoitus tulee Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskuksien kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja on käynnissä vuoden 2018 loppuun asti. Hankkeelle on myönnetty lisäaikaa vuoden 2019 loppuun.

 
 

​​​Tutkimuksesta voimaa elintarvikekehitykseen.pdfTutkimuksesta voimaa elintarvikekehitykseen.pdf​Yritystarvekartoitus_raportti_final.pdf

Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 

Innotori_esite.pdfInnotori_esite.pdf

 


Arkiruokatutkimuksen tuloksia​


Virtuaalinen ideatori

Sivustolla kuluttajat voivat osallistua elintarvikeyritysten tuotekehitykseen ja siten vaikuttaa siihen, millaista ruokaa kaupan hyllyltä on tulevaisuudessa mahdollista saada.

www.inno-tori.fi

Tällä hetkellä ideatorilla ei ole avoinna olevia kyselyitä mutta otteita aikaisempien kyselyiden tuloksista näkee täältä.

Hankkeen menneet tapahtumat:


5.3.2019

Arkiruoka murroksessa

-Miten hyödyntää kuluttajaymmärrystä uusien kestävien arkiruokaratkaisujen kehityksessä ja markkinoinnissa

 
 
24.4.2018

Kiertotalouden teematilaisuus: Kiertotaloustori

 

8.2.2018

Ideahautomo: Laatujärjestelmän merkitys yritykselle pääsynä kaupan hyllyyn

9.11. 2017

 

Pakkaukset paremmiksi -ideahautomo, 8.12.2016

INNOstu pakkauksista, 31.10.2016

Innovaatioiden kaupallistaminen, 31.5.2016

Innotori Kick off  -tilaisuus, 20.4.2016

Menneiden tapahtumien materiaalit löytyvät vs-lähiruoka.fi sivustolta. Materiaaleihin pääset täältä.

Lisätietoja hankkeesta:

Pauliina Ojansivu
Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
pauliina.ojansivu(at)utu.fi
040 1527840