in English
 
 
Askeleet innovatiivisiin hankintoihin

​Tervetuloa keskustelemaan julkisten hankintojen kehittämisestä Innovatiiviset ja
vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen päätösseminaariin! Hankkeen aikana on
avattu vuoropuhelua pk-yritysten ja julkisten hankkijoiden välille luoden edellytyksiä
uusien, avoimuuteen perustuvien yhteistyömallien syntymiselle. Nyt on aika tuoda
esiin hankkeen aikana nousseita oivalluksia.

Tilaisuuden ohjelma rakentuu neljän teeman ympärille. Päivän aikana esitellään
kokemuksia hankintojen kehittämisestä ja askeleita innovatiivisempien hankintojen
suunnittelun avuksi. Ajankohtaiset case-esimerkit nostavat esille onnistumisia.
Tilaisuudessa julkistetaan myös hankkeen aikana tehty oppimateriaali sekä siihen
liittyvät videot.

Päivän aikana kuullan muun muassa Sari Luostarisen (Forum Virium) kokemuksia
julkisista hankinnoista markkinoiden kilpailukyvyn vauhdittajina. Marjukka Manninen
(Tyrnävän kaupunki) kertoo innovatiivisista hankinnoista kunnan näkökulmasta ja
Kaarinan ruokapalvelupäällikkö Heidi Paju korostaa vuorovaikutuksen tärkeyttä
onnistuneessa hankintaprosessissa.

Vuoden 2013 aikana kolme varsinaissuomalaista hankintatiimiä saivat hankkeessa
valmennusta innovatiivisten ja vastuullisten hankintojen tekemiseen. Hankkeen
päätoteuttajana toimi Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden
kehittämiskeskuksessa toimiva Elintarvikekehityksen osaamiskeskus ja se toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Paikka: Forum Marinum, Linnankatu 72
Aika: ke 7.5. klo 9-14.15
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä linkin kautta: http://www.lyyti.in/innova

Lisätietoja:
Mari Norrdal
mari.norrdal(at)utu.fi / 040 550 2471

Tai
Sonja Vikberg
sonja.vikberg@turkuamk.fi/ 040 355 0828

Asiasana:
Tagit: