in English
 
 
Tuotekehitysklinikalla idea jalostuu tuotteeksi

Tuotekehitysklinikka on suunnattu elintarviketuottajille ja –jatkojalostajille , erityisesti Vakka-Suomen ja Loimaan seudun kasvisalan yrittäjille. Päätavoitteena projektissa on kehittää joustava tuotekehitysmalli, joka palvelee varsinaissuomalaisia pk-elintarvikeyrityksiä. Tuotekehitys nähdään kokonaisuutena, ei vain pelkän tuotteen kehittämisenä. Siinä otetaan haltuun asiakasymmärrys, liiketoiminnallinen näkökulma ja valmistusmenetelmien testaus. Tuotekehitysklinikka-palveluun kuuluu koko tuotekehityksen kaari alkaen ideoinnista, asiakas- ja markkinatutkimuksista, laitetestauksista ja pakkauksen kehittämisestä ulottuen tuotteen markkinointiin ja lanseeraukseen liittyviin toimenpiteisiin. Ennen kaikkea tuotekehitystä tehdään asiakkaille, liiketoiminnan kannattavuutta unohtamatta.

Tuotekehitysklinikka-hanke starttaa elokuussa 2013 ja kestää kesäkuuhun 2014. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Mukaan on jo ilmoittautunut muutama kasvisalan yritys, mutta mukaan mahtuu vielä lisää yrityksiä.

Lisätietoja tuotekehitysklinikasta

Petri Vähäkangas, Turun ammattikorkeakoulu
petri.vahakangas(at)turkuamk.fi

050 598 5319

Terhi Pohjanheimo
Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
terhi.pohjanheimo(at)utu.fi
p. (02) 333 6820, 040 592 9732


Asiasana:
Tagit:

 

Tapahtumat

Tuotekehitys alkaa ideasta -työpaja 5.11.2013 Turku (pdf)

Ideasta tuotekonseptiksi -työpajat
26.11.2013 Loimaa 
27.11.2013 Uusikaupunki