in English
 
 
Kymmenen väitettä koulutusvalinnasta

Valtakunnallisessa KOUKKU – Koulutusvalinnat kuntoon -hankkeessa on tutkittu nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja kehitetty työkaluja valinnan tekemisen tueksi.

Tutkimus on tiivistetty kymmeneen valintaa koskevaan väitteeseen ja yhdeksään artikkeliin, jotka on nyt julkaistu hankkeen sivuilla: www.koukkuun.fi  

Tutkimustuloksiin voi tutustua myös hankkeen omalla Youtube-kanavalla, jossa on julkaistu koulutus-valintoja käsittelevä ”Uudet koulutusvalinnan ongelmat” -video sekä muuta hankkeen materiaalia.

Parhaillaan käytävässä koulutuspoliittisessa keskustelussa keskiössä on ollut työurien pidentäminen. Yksi keino näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on toisen asteen jälkeiseen koulutukseen ja työelämään siirtymisen tehostaminen. Edellytys tälle on, että nuori kykenee tekemään koulutusvalinnan johon hän voi sitoutua. Tämä ei ole helppoa nykytilanteessa, jossa vaihtoehtoja on tarjolla paljon, mutta takeita valintojen vaikutuksista vähän.

KOUKKU-hankkeessa tehdyn tutkimuksen näkökulmana on nuoren henkilökohtainen kokemus ja valinnan prosessi. Keskeisenä on ajatus siitä, että ymmärrys omista valinnoista ja tulevaisuudesta muodostuu aktiivisen tekemisen ja kokeilemisen kautta. Hankkeessa kehitettyjen toiminnallisten työkalujen tavoitteena on edistää nuorten tulevaisuuteen suuntautumista sekä henkilökohtaisten merkitysten löytämistä koulutusvalinnoille.

Lisätietoja:

www.koukkuun.fi

Johanna Ollila
Projektikoordinaattori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
johanna.ollila@utu.fi, p. 040 5200 222

Atte Vieno
Tutkija, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö
atte.vieno@otus.fi, p. 050 366 0599Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä: Vuoden 2013 loppuun jatkuvaa hanketta koordinoi Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Muut toteuttajat ovat Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankekumppaneita ovat kaikki suuret opiskelijajärjestöt, Suomen Opinto-ohjaajat ry, Turun kaupunki ja Aalto-yliopisto. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahastos (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,15 miljoonaa euroa.

 Kirjelogo_rgb.jpg


ESR_ja_vipuvoimaa_rgb_pieni.jpg


 

 

 

Asiasana:
Tagit: