in English
 
 
In memoriam VTT, dosentti Anita Rubin

​Tulevaisuudentutkimuksen uranuurtajiin kuulunut Anita Rubin nukkui pois kiirastorstaina 2.4.2015 Turussa pitkän sairauden väsyttämänä. Hän oli syntynyt Helsingissä 31.10.1952. Anitan kollegat ja ystävät Suomesta ja muualta maailmalta muistavat hänen suuren merkityksensä tutkijana, opettajana ja visionäärinä sekä lämpimänä ihmisenä.

Anitan merkitys sekä tulevaisuudentutkimukselle tieteenalana, että myös Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle työyhteisönä, on erittäin suuri. Hän oli yksi niistä alkuperäisistä visionääreistä, jotka toivat tulevaisuudentutkimuksen tieteenalana Suomeen. Hän oli mukana Tulevaisuuden tutkimuksen seuran toiminnassa sen alkuvaiheista alkaen ja toimi seuran pääsihteerinä vuosina 1988–1989 ja hallituksen jäsenenä 2000–2003. Kansainvälisen World Futures Studies Federationin toiminnassa hän oli aktiivisesti mukana jo vuodesta 1987 lähtien mm. järjestön hallituksen jäsenenä ja käytännön toimijana. Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa hän työskenteli aina keskuksen perustamisesta vuodesta 1992 lähtien.

Anita Rubin väitteli vuonna 2000 Turun yliopiston sosiologian laitokselta aiheesta ”Growing Up in Social Transition: In Search of a Late Modern Identity”. Tutkimus käsitteli nuorten tulevaisuuskuvia ja se liittyi professori Pentti Malaskan johtamaan ja Suomen Akatemian rahoittamaan FUTU-hankkeeseen (Kansalaisuus ja ekologinen modernisaatio tietoyhteiskunnassa tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta).

Anita työskenteli aktiivisesti viimeiseen asti väitöskirjojen ohjaajana, opettajana ja innostavana tulevaisuudentutkimuksen yhteisön jäsenenä. Hänen roolinsa tulevaisuudentutkimuksen opetuksen kehittämisessä on korvaamaton. Anita oli keskeinen toimija tulevaisuudentutkimuksen tiedonalan kehittämisessä yliopistolliseksi oppiaineeksi. Opiskelijat muistavat Anitan myös ihmisläheisenä opettajana, joka jaksoi kuunnella ja aidosti paneutua opiskelijoiden ongelmiin. Anita oli myös innostava opettaja ja suosittu luennoitsija erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa. Hänen kädenjälkensä näkyy sadoissa opinnäytteissä eri yliopistoissa ja myös muissa oppilaitoksissa, kuten erityisesti Otavan Opistossa.

Yliopistokentän muutoksen keskellä Anita oli kriittisen ja radikaalin tulevaisuudentutkimuksen näkyvimpiä puolestapuhujia – tai ”tulevaisuuksien tutkimuksen”, kuten hän aina halusi sanoa. Anitalle tieteen ja varsinkin tulevaisuuksien tutkimuksen tehtävänä oli rakentaa hyvää ja kestävää tulevaisuutta. Tämä näkyi mm. siinä, että hän jo uransa alkuvaiheessa erikoistui nuorten tulevaisuuskuviin, joka pysyikin hänen lempiteemanaan vuosien mittaan. Vahvassa taistelijan roolissa kohti parempaa ja kestävää tulevaisuutta Anita etsi aina ihmiskunnan ja ihmisen parasta ja muistutti meitä muita siitä, että kaikkea ei voi eikä kannata mitata rahassa. Hänen elämänilonsa ja positiivinen asenteensa näkyi monella tavalla: lukuisissa työtehtävissä, puutarhan kevään suunnittelussa, runoissa ja sosiaalisessa mediassa. Häntä jäävät kaipaamaan lähiomaisten lisäksi laaja joukko ystäviä, työtovereita, opiskelijoita ja tulevaisuudentutkimuksen yhteisön jäseniä.

 

Juha Kaskinen, Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Leena Jokinen

Kirjoittajat ovat Anita Rubinin työtovereita.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 9.4.2015 11:45 ,  Päivitetty 10.4.2015 11:22