in English
 
 
Julkaisutoimintaa

Energiatalous

 • Ihminen ja Energia 1 Insinööriuutiset (19.9.1964)
 • Ihminen ja Energia 2 Insinööriuutiset (26.9.1964)
 • Historiskt perspektiv på energihushållningen Tekniskt Forum (11/1964)
 • Voimatalouden kilpajuoksu Tehostaja (3/1964)
 • Aikasarjoihin perustuva tutkimus sähköenergian kulutuksen rakenteesta Suomessa vuosina 1945-1963 väitöskirja TKK (1965)
 • Sähköenergian tuotannon kokonaistaloudellisesta optimoinnista Kansantalouden aikakauskirja (1965)
 • Duration curves depicting the growth of electric power consumption in Finland 1945…1963 Sähkö (12/1965)
 • Långtidsplanering av investeringarna inom krafthushållningen Sähkö (39/1966),
 • Optimation of Power Production Proc. 2nd Power System Computation Conference Stockholm (1966),
 • Kaukolämmityslaitosten energianhinnoittelu kuluttajan kannalta Teknillinen aikakauslehti (marraskuu1966),
 • Kaukolämmityslaitoksen energianhinnoittelu laitoksen kannalta Teknillinen aikakauslehti (joulukuu 1966) (yhdessä H.Vilske)
 • Vetande måste ersätta känsla i kraftpolitiken Mercator (37/1967)
 • Voimalaitosten valtakunnallinen tehokapasiteetin mitoitussuunnittelu (yhdessä M.Jaakonaho) Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja (TuKK A-1/1972)
 • Ydinvoima ja energiapolitiikka Kriittisen korkeakoulun Katsaus (6/1974)
 • Energiapolitiikan peruskysymyksiä Ylioppilaslehti (1974)
 • Suomen Pankin Energiataloudellisen työryhmän (Malaska-Reponen-Jaakonaho) lausunnot ja muistiot 1971-1973 (Suomen Pankin kirjasto)
 • lausunnot: Pohjolan Voima Oy:n laitoshanke, Oulu Oy:n 160MW lauhdevoimalaitoshanke,Teollisuuden Voima Oy:n 600MW ydinvoimalahanke, Helsingin ympäristön sähkölaitoksen hanke, Jyväskylän kaupungin Savelan hanke, Lahden lämpövoima Oy:n hanke (1971), Länsirannikon Voima Oy:n 200MW lauhdevoimalahanke, Oulun kaupungin sähkölaitos 60/64MW lämmitysvoimalaitos (1972), Pohjolan Voima Oy:n kaasuturbiinihanke, Oulun kaupungin 60/72MW lämmitysvoimalaitos, Espoon Sähkö Oy:n Suomenojan 72/85MW lämmitysvoimalaitos, Tampereen kaupungin sähkölaitoksen 50/60MW lämmitysvoimalaitoshanke (1973)
 • muistiot: Energiapolitiikan hahmottamisesta, Energiapolitiikka, Energiapoliittinen PM (1971), Tehokapasiteetin mitoitussuunnittelu, Kapasiteettitarpeen peittyminen 1970-luvulla tilanne 15.2.1972, Toimitustuottojen vertailu, Suomen energiapolitiikan tarkastelua, Suomen sähköenergian kokonaiskulutusta ja sen ennakointia koskeva empiirinen tutkimus, Riskin luonteesta ja siihne varautumisesta voimalaitosten yhteydessä, Energiatalous; varastojen luokittleusta, mitoituksesta ja varmuuspolicysta, Energiahuollon varmuus (1972), Ranskan sähköntuotannon ”Investment ’85” –malli ja lineaarinen malli Suomen sähköntuotannolle, Haastattelututkimuksessa esiintulleita kysymyksiä, Turveraportti, Voimalaitosten rakennusohjelma vuoteen 1985, Tilannekatsaus voimalaitosinvestoinneista vuoteen 1985 saakka,Ajatuksia energiankäytön pienentämisestä ja tehostamisesta hintaohjauksen avulla, Suomen energiapolitiikka 1975-2000, Tulevaisuuden energiahuolto: keskustelua atomivoiman käyttöön otosta Ruotsin lehdistössä, Sähkötaloutemme nykytilanteesta ja sähkön käytön pienentämisestä, Energiapolitiikan suuntaviivoja, Energiahuollon kokonaiskuva (1973), Essee koordinoidusta energiapolitiikasta, Kommentteja energiamallista, Kansantalouden hyödyn energiahuollolliset muuttujat, Energiatilanne maailman ongelmana  (1974)
 • Analysis of the World Energy Game TuKK series A-1 (1975)
 • Maailman energiapeli IBM-Katsaus (3/1975)
 • Energiainvestointien optimointi (yhdessä J.Engblom) TuKK (1985)
 • Ydinvoima – kohtalon kysymys? (yhdessä P.Kasanen) KTM B:83 Helsinki (1987)
 • Riittääkö energia –Riittääkö järki? (toim.yhdessä P.Kasanen and I.Kantola) Gaudeamus (1989)
 • Energiakeskustelun ristiriitojen analysointia ja riskien hallinta Riittääkö energia – riittääkö järki (1989)
 • Ydinvoiman rakentajien on uskallettava hyväksyä riskit kannettavakseen Kulttuuri (3.2.1990)
 • Suomen energiankäytön eksergiatase vuodelle 1985 TuKK (C-2/1991)
 • Faustinen kaupankäynti ydinvoimalla Yhteisödynamiikka (toim. O.Lindfors, E.Paakkola, K.Pylkkänen) (1991)
 • Suomen energiastrategia Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko eduskunnalle (1992)
 • Qualitative and Quantitative Efficiency of Energy Use (yhdessä J.W.Sun) TuKK (16/1993)
 • Analysis of China’s Energy Efficiency (yhdessä J.W.Sun) TuKK C-7 (1995)
 • Energiaverotuksen yhdenmukaistaminen valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta: Upward- vai downward- harmonisointi pohjoismaisten vertailulaskelmien pohjalta? (yhdessä J.Luukkanen, J.Vehmas, J.Kaivo-oja) Kansantaloudellinen aikakauskirja (3/1996)
 • Environment_Based Energy Taxation in the Nordic Countries (yhdessä J.Luukkanen, J.Vehmas, J.Kaivo-oja)The Finnish Environment (92/1997)
 • Ilmastointipolitiikka ja Suomi (yhdessä J.Vehmas, J.Petäjä, J.Kaivo-oja, J.Luukkanen) Suomen ympäristö (_223/1998)
 • Environmental taxes on fuels and electricity – some experiences from the Nordic countries (yhdessä J.VEhmas, J.Kaivo-oja, J.Luukkanen) Energy Policy (27/1999)
 • Im Reich der Reaktoren interview of P.M. by Renate Nimtz-Köster Der Spiegel (47/2005)
 

Kestävä kehitys

 • Kohti maailmanlaajuista ajattelua Helsingin Sanomat (20.12.1973)
  Ihmisyhteisö ja ympäristö – tutkimuksen ongelmia Kyntäjä (3/1974)
  New International Order The Finnish Journal of Business Economics (3/1976)
 • Kehitys vai kasvu eli kolmijäsenteinen yhteiskunta holistisena tulevaisuuden mallina TAITE 2000 (29.7.1990)
 • Kestävä kehitys ja talous Kestävä tuotanto ja kulutus YM (1994)
 • Science and Technology for Sustainable Development (yhdessä J. Kaivo-oja) GAIA (5/1996)
 • Sustainable Development as Post-Modern Culture FFRC FUTU-Publication (1/1997)
 • The environment in an ‘Information Society’ (yhdessä P.Jokinen, J.Kaivo-oja) Futures (6/1998)
 • Trend Analyses of Occupational Structures in United States, Japan and EU-15 (yhdessä J. Kaivo-oja, J. Luukkanen, J Vehmas)TuKK (1998)
 • CO2 Emission Intensities in Developed Countries 1980-1994 (yhdessä J.W.Sun) Energy (2/1998)
 • Sustainable Development Analysis FFRC FUTU-Publication (1/1999)
 • Decomposition Method in Sustainability Analysis (yhdessä J.Luukkanen, J.Kaivo-oja) FFRC FUTU-Publication (3/1999)
 • Sustainability and Economic Growth: A Theoretical Framework and Empirical Demonstrations (yhdessä J.Kaivo-oja, J.Luukkanen) FFRC FUTU-Publication (4/1999)
 • A New Sustainability Evaluation Framework and Alternative Analytical Scenarios of National Economies (yhdessä J.Luukkanen, J.Kaivo-oja) ESEE 2000 (2000)
 • Science and technology for sustainable development Science, engineering and global responsibility (toim. A. Tenner) INES (2000)
 • Sustainability of Human Development. A Theoretical and Empirical Framework for Monitoring Ecological Sustainability of Economies (yhdessä J. Kaivo-oja and J. Luukkanen) Encyclopedie of Life Support Systems (EOLSS) Forerunner of UNESCO (2001)
 • Methodology for Analysis of Critical Industrial Ecology Trends: An Advanced Sustainability Analysis of the Finnish Economy, (yhdessä J. Kaivo-oja , J.Luukkanen) Futura 21 (2001)
 • Kestävän kehityksen ideaali, työ ja talouskasvu Työterveys (3/2002)
 • Europe in Global Battle of Sustainability: Rebound Strikes Back? (yhdessä J.Vehmas, J.Luukkanen, J.Kaivo-oja, O.Hietanen, M.Vinnari, J.Ilvonen) TuKKK (7/2003)
 • Voiko maailman vielä pelastaa? (toim. E.Hinkkanen, M.Takala) Ulkopoliitiikka (3/2005)
 • Planetaarinen tilastotoimi, Tilastoseuran vuosikirja (2011)
 

Operaatiotutkimus

 • Stabiilisuuden määrittäminen Ljapunovin suoralla menetelmällä (yhdessä R.Mäntynen)Voima ja Valo (9/1963)
 • Operaatioanalyysi ja sen käyttömahdollisuudet Tekstiililehti (5/1965)
 • Optimation of Power Production System Sähkö (1/1966)
 • Matemaattinen ohjelmointi tuotantotekniikan apuvälineeksi Tehostaja (5/1967)
 • Yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yhteistoiminnan edellytyksistä määrätyllä toimialalla Kansantaloudellinen Aikakauskirja (1967)
 • Huomautuksia optimista ja hyvinvointifunktion muodosta Taloustieteellisen seuran vuosikirja (1967)
 • Johdatus lineaariseen toimintasuunnitteluun Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus (1968)
 • Onko maamme lämmitysöljyn tuontikapasiteetti oikein mitoitettu? Kansantaloudellinen Aikakauskirja (1968)
 • Operaatiotutkimus TuKK (A II-1/1970)
 • Päätöstilanteen kuvaaminen teon yleisen teorian pohjalta Liiketaloudellinen Aikakauskirja (III/1970)
 • Kunnossapito (yhdessä I.Virtanen, J.Seppälä) TuKK (A I-4/1970)
 • Resurssien jaon optimointi hierarkisesti organisoidussa yrityksessä dynaamisen ohjelmoinnin avulla (yhdessä A.Linnalampi) TuKK (A I-1/1970)
 • OR –filosofiaa TuKK (B I-1/1971)
 • Toimitusluottojen vertailu (yhdessä T.Reponen) Liiketaloudellinen Aikakauskirja (I/1972)
 • Todellisuuden mallista ja mallin todellisuudesta IBM-Katsaus (1978)
 • Model Epistemology TuKK (A-2/1978),
 • Globaalisia mallitutkiskeluja luonnonvarojen käytöstä TuKK (4/1978),
 • An Assessment of Modelling Approach in Management Science and Directions TuKK (1982)
 • A study of an Optimum Investment Policy During Balanced Expansion of Electricity Supply, ISBN9511-66-159-9 (1984)
 • Cognitive Mapping Approach Analyzing Societal Decision-Making (yhdessä M.Brännback) World Future (44/1995)
 • Enterprise and Dissipation of Inflation (yhdessä M.Mannermaa) TuKK (1986)
 • A model of management goal setting and its dissipative structure (yhdessä T. Kinnunen) European Journal of Operational Research (25/1986)
 • Kiina-projekti: maariskit (yhdessä J.Engblom) TuKK (3/1996)
 • The Productivity Dilemma. A Model Approach, The Art and Science of Decision Making, Åbo Akademi Univ. Press (1996)
 • Value-focus thinking: structuring strategic decisions (yhdessä M. Brännback) Decision Science and Applications, (toim. M. Brännback and M. Kuula) Åbo Akademi A: 459 (1996)
 • A Conceptual Framework for the Autopoetic Transformation of Societies FFRC FUTU-publication (5/1999)
 • Dominant Meta-relations Approach of Terra 2000 FFRC (2001)
 • Synchronic - Diachronic System Analysis, Statistics, Econometrics and Society, Statistics Finland research reports 238 (2003)
 • Mathematical Modelling in Futures Research (toim. yhd. I.Virtanen) Futura (2-3/2005)
 • Theory of Futuribles, (yhdessä I. Virtanen) Futura (2-3/2005)
 • Uskottavaan päättelyyn perustuvasta todennäköisyysteoriasta (yhdessä I.Virtanen) TuKK C (2007)

 

Rooman klubi

 • Beckermania – vitsi vai vipusin Kriittisen korkeakoulun Katsaus (5/1974)
 • Suomen yhteiskunnan kehitysvaihtoehdot (yhdessä K. Larna, S. Hannus) esitutkimusraportti Rooman klubin Suomen ryhmä (1975)
 • Rooman Klubi (toim. yhdessä M.Vapaavuori) Futura (1/1984)
 • Kapina tiedon puolesta FUTURA (1/1984)
 • Rooman Klubi, FUTURA (1984)
 • A rebellion against ignorance CoR FUTURA (1984)
 • Africa Beyond Famine A report to the Club of Rome (yhdessä Aklilu Lemma) Tycool (1989)
 • A Conceptual Framework for the Self-reliant Transformation of Africa, Africa Beyond Famine (1989)
 • Famine as Human Folly: Urban Bias and Rural Neglect in Sub-Saharan Africa (yhdessä P. Psychas) Africa Beyond Famine (1989)
 • An Analysis of the Problematique of African Famine (yhdessä P. Psychas) Africa Beyond Famine (1989)
 • Kansainväinen vastuumme Suomen malli Rooman Klubin Suomen komitea WSOY (1995)
 • Eettisen itsetietoisuuden voima Kansainväinen vastuumme (1995)
 • On the Way to Sustainable Development FICoR (1997)
 • Club of Rome Dossiers 1965-1985 (toim. yhd. M. Vapaavuori) CoR European Support Centre (ESC) Vienna (2007)
 • Alexander King 1909-2007 CPTM (2007)
 • Modern Futures Approach and Human Security Ethos (yhdessä K. Holstius) CoR-ESC publication (2008)
 • The Challenge of Post-modern Progress CoR 40 years anniversary conference Rome (2008)
 

Sähkötekniikka

 • Hohtopurkausmittauksia 20 KV posliinieristimillä Voima ja Valo (12/1960)
 • Kiinteän eristeen elektroninen läpilyönti Voima ja Valo (12/1961)
 • Koronapurkausten ja eristeen koronakestävyyden arvostelemisesta ja mittaamisesta Sähkö (5-6/1963)
 • Sähkötapaturmat Voima ja Valo (12/1963)
 • Insinöörikoulutus Teknillinen Aikakauslehti (10/1963)
 • Matriisilaskento sähkötekniikassa Voima ja Valo (3/1964)
 • Hohtopurkausmittauksia Tkk sähkölab. (1966)
 • Suurvirtapulssilaitteisto (yhdessä T.Meinander, H. Rantanen) VTT sarja II metalli (1967) 

 

Tekniikan filosofia, etiikka

 • Tekniikka ja ihmisen tulevaisuus, Helsingin Sanomat (1970)
 • Prospects of future of technical man Insinöörien kustannus (1971)
 • Tekniikka ekosysteemissä Suomen ylioppilaslehti (1971)
 • Ecosystem and Technosystem – a Problematic Relation Tekniikka (1972)
 • Philosophy of Technology Tekniikka (1973)
 • Ympäristön ongelmat – Ihmisen taso – Tekniikan ratkaisut IBM-Katsaus (2/ 1973)
 • Essee ihmiskäsityksen perusteista Kriittinen korkeakoulu Katsaus (1974)
 • Mankind’s Dowry and Technology Finland Academy research report (1976)
 • Tietoisuus teknologiasta avartuu Tekniikka (1/1980)
 • Elämme kasvun taittumisen aikaa Tekniikka (5/1980)
 • Näkökulmia keskusteluun Teknologiasta ja Tulevaisuudesta TuKK ky:n julkaisu (1980)
 • Avoimet ja Sumeat Systeemit ( runoja ja aforismeja ) W&G (1979)
 • Engineering Solutions to Modern Problems of Environment International Journal of Technology Management (1985)
 • About the Concept of Entropy Tieteen päivät (1985)
 • Tekniikan ja talouden jäsentämisestä, Talouden taustalla (1985)
 • Luonto ei tyhjene tiedosta eikä maailma todellisuuksien luomisen mahdollisuuksista Ed. Tiedeliitto (1/1986)
 • Onko ihmisen ja luonnon ristiriidalle ratkaisua? Futura (2/1988)
 • Tekniikalla on todistamistaakka TuKK (1988)
 • Luonnosta mallia tekniikkaan Tiede2000 (7/1990)
 • Nature – oriented technology WFSF/ Budapest conference proceedings (1992)
 • Progress, nature and technology in late-modern transition Coherence and Chaos in our Uncommon Future WFSF/Turku (1993)
 • Markkinatalous vai kapitalismi Talouselämä (1993)
 • Eettinen valinta jää aina ihmisen tehtäväksi Kotimaa (24/1995)
 • WFSF biannual report 1995-1997 Turku (1997)
 • The Modern Dilemma of Progress and Growth The Environment in the 21st Century vol.I GERMES (1998)
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieto ja FUTU hanke (yhdessä M. Kamppinen, M. Wilenius) Suomen Akatemian tiedon tutkimusohjelman raportti 2 (1999)
 • An outline of forces which are moulding the world, opening up new avenues for progress and generating conflicts How to ride the global way Plehanov Academy of Economics Helsinki (1999)
 • Science and technology for a sustainable future SERI/Wien (2000)
 • Yhteisvastuu ja yhteiset todellisuudet Suomen Kuvalehti (52/2000)
 • Citizenship and ecological modernization in the information society (toim. yhdessä M. Kamppinen, M. Wilenius) Futures (3-4/2001)
 • Eettiset valinnat vai evoluutio Studia generalia Mikkeli (2002)
 • Poistaako tekniikka etiikan? Elonkehä (5/2004)
 • Globalisaation etiikka: johdetaanko meitä edestä päin vaiko takaa tökkimällä? MindTrek (2005)
 • Haastattelu: Tekniikan korkeakouluopetus ihmisten ja ympäristön hyväksi Annina Takala TEK (2009)

 

Tulevaisuudentutkimus

 • Tulevaisuus on vaihtoehtoja (yhdessä P.Herlin) Teknillinen Aikakauslehti (10/1970)
 • Ennuste, tavoite, teko ja profetia Kriittinen korkeakoulu Katsaus (1974)
 • Tulevaisuuteen suhtautuminen yrityksissä TuKKK (1975)
 • Tulevaisuuden vedenjakajalla (toim.yhd. H.Frey) Turku (1978)
 • Uusi kansainvälinen talousjärjestys ja vanhan uusjako Tulevaisuuden vedenjakajalla (1978)
 • Futurologian ja tulevaisuuuden tutkimuksen tehtävästä, TuKKK (1982)
 • Tulevaisuuden tutkimus, maailmanmallit ja muut tulevaisuudenkuvat (yhdessä M.Mannermaa) Ulkopolitiikka (4/1984)
 • Organic growth and reneval. An outline for post-industrial development Tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkaisu A7 (1985)
 • Outline of a Policy for the Future Science and Praxis of Complexity UNU (1985)
 • Tulevaisuuden tutkimus Suomessa (toim. yhdessä M. Mannermaa) Gaudeamus (1985)
 • Tulevaisuuden tutkimus tieteellisin perustein tapahtuvana toimintana (yhdessä M. Mannermaa) Tulevaisuuden tutkimus Suomessa (1985)
 • Tulevaisuuden tutkimuksen ongelmat ja tulevaisuus (yhdessä M. Mannermaa) Tulevaisuuden tutkimus Suomessa (1985)
 • Ennustettavuus yhteiskuntatieteissä Isaac Newton – jättiläisen harteilla/Tieteen päivät Ursa 34 (1988)
 • Economic and Social Evolution: Transformational Dynamic Approach The new evolutionary paradigm (toim. E.Laszlo) (1991)
 • Threefold harmony and societal transformation TuKKK (C3/1991)
 • Yhteiskunnan laajavaikutteinen murros siirryttäessä teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan (yhdessä M. Mannermaa) Maatilahallitus sata vuotta (1992)
 • Mitä Varsinais-Suomen kulttuurielämä nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee ja mitä kansainvälistyminen ja Euroopan yhdentyminen merkitsevät Futura (3/1992)
 • Tulevaisuuteen tunkeutuminen FFRC (1993)
 • The futures field of research TuKKK C-1 (1993)
 • Tulevaisuuden vedenjakajalla Kanava (7/1995)
 • The Futures Field of Research Futures Research Quarterly (1995)
 • Penetrating the Future, Futures (1996),
 • Futures Beyond Poverty - Ways and Means Out of the Current Stalemate (toim. yhd. G. Ogutu and J. Kojola) WFSF/Nairobi (1997)
 • Assessing the poverty discourse (yhdessä T.Voipio), Futures beyond poverty - WFSF/Nairobi (1997)
 • Inventing futures Global Conversation WFSF/Brisbane (1997)
 • Emerging new network and learning environment for futures studies The case of the Finland Futures Academy (yhdessä H. Linturi, M. Sotarauta) Futures (7/1998)
 • Tulevaisuuden tutkimuksesta 1981-1993 FFRC (1999)
 • Työ ja tulevaisuuus Matti Peltonen näkijä ja tekijä Okka (1999)
 • Sociocultural Transients of Work in the Late-industrial Period - USA and Finland as the Empirical Cases, Millennium III Romanian Academy Bucharest (1999)
 • Räjähdysmäisen tietämättömyyden kynnyksellä Johtamisen taito – näkijöitä ja tekijöitä WM Kasanen (2000)
 • Knowledge and information in Futurology The quest for the futures FFRC (2000)
 • A futures research outline of a post-modern ideas of progress Futures (3-4/2001)
 • Methodology for Analysis of Critical Industrial Ecology Trends: An Advanced Sustainability Analysis of the Finnish Economy (yhdessä J. Kaivo-oja, J.Luukkanen) Futura (2001)
 • Futures Research Outline of a Post-Modern Idea of Progress, Futures (2001),
 • Ihmiskunnan tulevaisuus, Dialogus Historian Taito Turku University (2002)
 • Futures Universe TuKKK C-1 (2002) (yhdessä I. Virtanen)
 • Knowledge and Information in Futurology Foresight (2002)
 • Vuorovaikutustarpeiden yhteiskunta, Tulevaisuudentutkimus (toim. M.Kamppinen, O.Kuusi, S.Söderlud) (2002)
 • Tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteet (ydessä M.Kamppinen ,O.Kuusi) Tulevaisuudentutkimus (2002)
 • Mahdolliset maailmat ja niistä tietäminen (yhdessä M.Kamppinen) Tulevaisuudentutkimus (2002)
 • Hyvinvointituottavuus kasvuun Talouselämä (3/2004)
 • Philosophical Essays of Knowledge of the Future (toim. yhd. E. Masini) Futura (1/2009)
 • Theory of Futuribles and Historibles (yhdessä I.Virtanen) Futura (1/2009)
 • Modern Futures Approach (yhdessä K. Holstius) Futura (1/2009)
 • Malaska, Pentti (tulossa): Tulevaisuustietoisuudesta ja tulevaisuudesta tietämisestä. Teoksessa Kuusi, Osmo - Bergman, Timo & Salminen, Hazel(toim.) Miten tutkimme tulevaisuutta? Acta Futura Fennica 5, 3. uudistettu painos. A-osa. Tulevaisuuden tutkimuksen seura.
 • Malaska, Pentti & Ilkka Virtanen (tulossa): Tulevaisuuksienkaikkeus. Teoksessa Kuusi, Osmo - Bergman, Timo & Salminen, Hazel (toim.) Miten tutkimme tulevaisuutta? Acta Futura Fennica 5, 3. uudistettu painos. A-osa. Tulevaisuuden tutkimuksen seura.)

 

Visionäärinen liikkeenjohto, skenaariotyöskentely

 • Yritysten vastaus ympäristön muutumiseen: strateginen toiminta, Talouselämä (14/1973)
 • Laadullisen kasvun tajuaminentärkeää yritysjohtajille Tehokas yritys (1/1975)
 • Patterns of development in an organization TuKKK A-5 (1977)
 • Yrityksen johtamisen ongelma-alueita 1980-luvulla (yhdessä T.Reponen) TuKK A-7 (1979)
 • Yrityksen kehitys ja kriisi Koneen Systeemiryhmä A-3 (1980)
  Yrittäjän näkökulmasta (yhdessä E.Miettinen) Koneen Systeemiryhmä A-8 (1980)
 • The multiple scenario approach in strategic management (yhdessä M.Malmivirta,T.Meristö,S-O. Hansen) TuKKK (1982)
 • Coping with an uncertain future Kvantti/Visit to Boston (1983)
 • Perception of the future by European chemical firms as related to strategic planning (yhdessä S-O. Hansen, M.Malmivirta) Kemia-Kemi (10/1983)
 • Tulevaisuuspoliittinen hahmotelma Pellervon Tal. Tutk. Katsaus (4/1983)
 • Skenaario on työkalu tulevaisuuteen Talouselämä (9/1984)
 • Scenarios in Europe – Who Uses Them and Why? (yhdessä M. Malmivirta, T. Meristö, S-O. Hansén) Long Range Planning (1984)
 • Multiple Scenario Approach and Strategic Behaviour in European Companies International Strategic Management Journal (1985)
 • From multiple scenario approach to visionary management Scenario Building EU/IPTS Profutures Paris (1995)
 • Vision –entrepreneurial perception. Concept of the next success story FFRC (1995)
 • Visionary Management (yhdessä K. Holstius) Foresight-magazine (2001)
 • Strategic Vision: a Third Level of Management (yhdessä E. Kasanen) Acta Wasaensia (2004)
 • Advanced Strategic Thinking, Visionary Management (yhdessä K. Holstius) TuKKK A-8 (2004)
 • Coping with complexity by strategic management (yhdessä K. Holstius)
 • Black See University Millenium III (2007)
 • From Strategic Thinking to Vision for Europe (yhdessä K. Holstius) Polish Science Academy (2008)
 • Maailma 2020, EVAn skenaariot: Tulevaisuuden pelikentät (2009)

 

Muita kirjoituksia

 • Vielä on syytä elää Kohti elämän tarkoitusta (toim. Osmo Lahdenperä) Gummerus (1982)
 • Ihminen mahdollisuutena Opettajakouluttaja (1/1994)
 • Nosferatun maa, (romaani) (yhdessä H. Broms) Arator (1996)
 • Kohtaamisia ajassa ja unessa Etelä-Saimaa (1999)
 • Tulevaisuuden tutkimusmatkailijoille (runo TUTU-seuran 25-vuotisjuhla) (2005)
 • Yhä uusiin vieraisiin paikkoihin piti sopeutua Evakkotie (toim.A.Kuorsalo, I.Saloranta) Ajatuskirjat (2006)
 • Mansikkaheinä Luumäen lehti (2007)
 • Venäjän uusi ulkopolitiikka Ilpon Akatemian 30-vuotisistunto (2008)
 • Kasvun ihme ja ympäristö TEP-tiedote (3/2008)
 • Oodi tulevaisuudelle TUTU-seuran 30-vuotisjuhlan runo (2010)

 

 

Asiasana:
Tagit: