in English
 
 
Toimitettuja kirjoja

Tulevaisuuskirja  tulevaisuuskirja-kansi.png

Professori Markku Wileniuksen vuonna 2015 kirjoittama Tulevaisuuskirja kertoo mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja miten se tapahtuu. Kirjaan hän on koonnut havaintonsa maailman muutoksesta ja miten se näkyy taloudessa, teknologiassa, kulttuurissa, politiikassa tai meidän henkilökohtaisessa elämässä. Tulevaisuudentutkijan perspektiivin antaa se, että hän tarkastelee tätä muutosta 40-60 välein tapahtuvina kehitysharppauksina tai aaltoina. Lisäksi hän kertoo kirjassaan, mikä tekee tästä alkavasta kuudennesta aallosta erilaisen verrattuna aikaisempiin.

Wilenius, Markku (2015) Tulevaisuuskirja. Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen. Otava. 239 s.
 

Käsikirja uraohjaustyötä tekeville

Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja -käsikirja on tarkoitettu opiskelijoiden ja muiden oppijoiden uraohjaustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille. Käsikirjassa kuvaillaan tulevaisuusohjauksen lähtökohtia ja sen tueksi kehitettyjä työkaluja. Mukana on työkaluja, jotka on kehitetty erityisesti tukemaan nuorten alle 30-vuotiaiden koulutusvalintojen tekemistä ja työelämään siirtymistä.

Käsikirjan tarkoituksena on kertoa, mitä uutta tulevaisuusohjaus tuo ja toisaalta, miten se liittyy nykyisiin opinto- ja uraohjauksen suuntauksiin. Siinä pyritään antamaan ajatuksia ja vinkkejä siitä, miten voit ohjata ajattelemaan tulevaisuuden työelämää tai auttaa koulutusvalinnoissa. Tulevaisuustyökalujen esittelyn lisäksi mukana on esimerkkejä työkalujen käytöstä opetuksessa ja ohjauksessa. Käsikirja sisältää harjoituksia, tuntimalleja ja kurssisuunnitelmia.
 
Ahvenainen, Marko – Korento, Kati – Ollila, Johanna – Jokinen, Leena – Lehtinen, Nina & Ahtinen, Janne (2014) Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 39 s, ISBN 978-952-249-267-8.
  

Mitä iloa on lähiruoasta?

fore-food-kansi.jpgTulevaisuuden tutkimuskeskuksen ruokatutkijat Anna Kirveennummi, Katariina Heikkilä ja Johanna Mantere ovat olleet mukana MTT:n koordinoimassa FOREFOOD-hankkeessa, jonka rahoittivat maa- ja metsätalousministeriön Lähiruokaohjelma ja tutkimuskonsortio. Hankkeessa perehdyttiin erilaisiin tarjontakonsepteihin, kuten verkkokauppoihin, lähiruoka-autoihin ja ruokapiireihin, joilla pyritään parantamaan lähiruoan saatavuutta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Heikkilä, Lotta (toim.) (2014) Ruoka lähellä, kuluttaja kaukana? Näkökulmia lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen. MTT raportti 154.

 

Transdisciplinary Sustainability Studies. A Heuristic Approach.

Edited byhuutoniemi-tapio-routledge.jpg Huutoniemi, Katri & Tapio, Petri.
Routledge, London, 2014.

Arising out of human-environment interaction, sustainability problems resist disciplinary categories and simple solutions. This book offers a fresh approach to practical and methodological concerns in transdisciplinary environmental and sustainability studies. It illustrates methodological means by which researchers, professionals, and decision-makers can address complex environmental issues.

While scientific reasoning is mostly guided by disciplinary traditions, transdisciplinary research rests on other cognitive strategies. As it does not have a ready-made stance toward problems, figuring out what the puzzle is and what the answer might look like are crucial aspects of transdisciplinary inquiry. Through examples from environment and sustainability studies, the volume discusses heuristic schemes that can give structure to this exploration. By focusing on heuristics, rather than on methods, concepts, or general guidelines, the book argues that a problem-centered approach often resists the rigor of methodology. Learning from experience provides valuable “rules of thumb”, checklists, and other cognitive schemes for making ill-defined problems more tangible.

Written by an international team of authors, the chapters draw examples from dealing with issues in environmental protection, transport and climate policy, ecosystem services and disservices, environmental beliefs and attitudes, and more. Together with more theoretically oriented chapters, they show that the intellectual processes needed to tackle complex sustainability problems are as much about heuristic problem solving as they are about methodical work.

http://www.routledge.com/books/details/9780415855792/ 

 

Lähiruokayrittäjän työkirja antaa eväitä yrittäjyyteen

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijat Anna Kirveennummi, Katariina Heikkilä ja Johanna Mantere ovat olleet mukana kirjoittamassa Lähiruokayrittäjän työkirjaa, joka tarjoaa sparrausta aloittavalle yrittäjälle ja vinkkejä konkarille. Innostava ja käytännönläheinen kirja ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon ~kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueet. Lähiruoka on nosteessa. Kuluttajien mielikuvissa se yhdistyy paikallisuuteen, pienimuotoisuuteen ja jäljitettävyyteen. Lähiruokaan kohdistuu myös kosolti odotuksia. Monet pienet tai keskisuuret lähiruokayrittäjät tai sellaisiksi aikovat kaipaavat tukea uuden, kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Heikkilä, Lotta (toim.) (2014) Lähiruokayrittäjän työkirja. Uuden liiketoiminnan kehittäminen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Vain sähköisenä julkaistavan työkirjan voi ladata osoitteesta: www.mtt.fi/lahiruokatyokirja
 

X5: tulevaisuuskuvia Keski-Suomen innovaatiokeskittymästä – Käsikirja visionääriseen verkosto- ja muutosjohtamiseen

Keski-Suomesta katosi 2008–2009 finanssikriisin seurauksena miljardi euroa ja 1000 työpaikkaa. Keski-Suomi on Suuressa Risteyksessä, jossa sen on tehtävä tärkeitä valintoja, joiden avulla luodaan kestävää työllistävää kasvua. Toisaalta on hyvä muistaa, että tämä ei ole ensimmäinen risteys, jonka läpi Keski-Suomessa on kuljettu; alueen keihäänkärkiklusterit ja menestystuotteet on vuosisatojen kuluessa rakennettu kerta toisensa jälkeen uudelleen. Muutos on jatkuvaa ja menestyminen edellyttää pitkäjänteistä ennakointikulttuuria, visionääristä muutosjohtamista sekä rohkeutta strategisiin valintoihin.

Tässä raportissa esitellään tulevaisuusprosessi, jossa Keski-Suomen innovaatiokeskittymää tutkittiin ja kehitettiin alhaalta ylöspäin tulevaisuudentutkimuksen osallistavin menetelmin. Tulevaisuusprosessin tuloksena syntyi ehdotuksia uusista toimintamalleista ja kärkitoimialoista. Merkittävimmät mahdollisuudet liittyvät uusiin yhteistyön muotoihin (X-klustereihin ja Super Helixiin) sekä kestäviin innovaatiohiin, joilla ratkaistaan ihmiskunnan suurimpia ongelmia, kuten esimerkiksi energiaa, ruokaa, turvallisuutta, koulutusta, hyvää hallintoa, työllistävää kasvua ja ympäristön puhtautta. Raportti on kirjoitettu niin, että sitä voidaan käyttää myös ennakoinnin sekä visionäärisen verkosto- ja muutosjohtamisen käsikirjana.

Hietanen, Olli (2012) X5 : tulevaisuuskuvia Keski-Suomen innovaatiokeskittymästä - Käsikirja visionääriseen verkosto- ja muutosjohtamiseen. Jyväskylän yliopisto. ISBN 978-952-5852-19-6, Saarijärven Offset Oy.

 

Ristiriitainen tiedepolitiikkamme. Suuntana innovaatiot vai sivistys?

ristiriitainen-tiedepol.jpgSuomen tiede elää ristiriitaisessa tilanteessa: markkinalogiikka ja tiedelogiikka ohjaavat toimintaa vastakkaisiin suuntiin. Tämä kuluttaa resursseja, luo hämmennystä ja heikentää tuloksia. Tiedepoliittista keskustelua hallitsee innovaatiopolitiikka, jossa yliopisto nähdään pääosin talouden tukijana. Tämä on liian kapea lähtökohta yliopistojen kehittämiseen. Vastapainoksi tarvitaan tiedestrategiaa, jossa olisi riittävän kattava ja syvällinen näkemys yliopistojen tehtävistä ja tieteen luonteesta. Suomen kannattaisi alkaa rakentaa uudentyyppistä – uushumboldtilaista – yliopistoa, jossa tieteen perinteiset tehtävät tutkimus ja opetus – yhdistetään ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisemiseen. Ristiriitainen tiedepolitiikkamme on välttämätöntä luettavaa kaikille niille, joita kiinnostaa tiedepolitiikka ja yliopistojen kehittäminen.

Teoksen vierailevia kirjoittajia ovat Arto Mustajoki, Tarmo Lemola, Saara L. Taalas, Riitta Hari, Sanna Lauslahti, Ilkka Arminen, Kaisa Oksanen ja Markku Mattila.

Hautamäki, Antti & Ståhle, Pirjo (toim.) Ristiriitainen tiedepolitiikkamme. Suuntana innovaatiot vai sivistys? Gaudeamus, 2012, ISBN 978-952-495-277-4, 207 s.
 
 

Kohti ubiikkia oppimista – AEL 2012–2050

ael-futuriikki.jpgTulevaisuuden tutkimuskeskus laati Suomen johtavalle henkilöstön kehittämisen kumppanille AEL:lle futuriikin teknologian, työn ja koulutuksen tulevaisuuksista. Kun historiikki kirjaa menneet tapahtumat, futuriikki tähyää tulevaisuuteen. Futuriikki navigoi maailmaan, jossa AEL toimii vuonna 2050. Futuriikin myötä AEL haastaa kaikki suomalaiset koulutuksen järjestäjät innovoimaan ja tehostamaan toimintaansa siten, että oppimisesta ja osaamisesta tulee entistä vahvempi kilpailuvaltti suomalaisille yrityksille.
 
Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2012) Kohti ubiikkia oppimista. AEL 2012–2050. Aikamatka koulutuksen, teknologian ja työn tulevaisuuksiin. AEL, Helsinki, 89 s.
 
 

Innostava yliopisto. Kohti uudistavaa yliopistojohtamista

innostava-yo.jpgNyky-Suomessa yliopistoilta odotetaan paljon: tutkimus- ja opetustehtävänsä lisäksi niiden täytyisi toimia alueellisina vetureina, huolehtia maan kilpailukyvystä, kehittää innovaatioita kansantalouden tarpeisiin ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pirjo Ståhlen ja Antti Ainamon toimittamassa tietoteoksessa johtamistyön asiantuntijat pohtivat yliopiston uutta suuntaa.
 
Ståhle, Pirjo & Ainamo, Antti (toim.) (2012) Innostava yliopisto. Kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-222-4. 220 s.
 
 
 

Syödäänkö tulevaisuudessa leväpullia pimeässä? Tuoko jakeluauto gourmet-annoksen lounasaikana toimistolle? Korvautuvatko aidot raaka-aineet täysin keinotekoisilla valmisteilla?

Mitä ruoaksi huomenna? (MIRHAMI 2030) -hanke toteutettiin vuosina 2006-2008 eri toimijoiden yhteistyönä. Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun ja elintarvikeyritysten rahoittaman hankkeen toteuttivat Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Kuluttajatutkimuskeskus sekä MTT ja Finpro. Syödään leväpullia pimeässä on hankkeen loppuraportti.

Kirveennummi, Anna - Saarimaa, Riikka & Mäkelä, Johanna (2008) Syödään leväpullia pimeässä. Tähtikartastoja suomalaisten ruoan kulutukseen vuonna 2030. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISBN 978-951-564-553-1.

 
 
Asiasana:
Tagit:

Elämäkertateos esittelee
suomalaisen tulevaisuuden-
tutkimuksen pioneerin
Pentti Malaskan mittavaa
elämäntyötä. Lue lisää.
 nosto-tulevaisuusohjaus.JPG