in English
 
 
Tutu-julkaisut 2007

​Ahvenainen, Marko - Hietanen, Olli & Huhtanen, Heikki 

Tulevaisuuden painopinnat ja materiaalit. Loppuraportti.

Tutu-julkaisuja 1/2007, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu.
75 s. ISBN 978-951-564-407-7. Painos on loppu.

Tulevaisuuden painopinnat ja materiaalit -tutkimuksessa rakennettiin tulevaisuuskuvia materiaalien, painamisen ja metsäklusterin tulevaisuudesta. Menetelmänä käytettiin Delfoi-kyselyä ja tulevaisuusverstaita. Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa toimenpidesuosituksia Turku Science Parkin materiaalit liiketoiminta-alueen ja Varsinais-Suomen Materiaalikeskuksen toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen tuloksena hahmoteltiin esille merkittäviä toimintaympäristön megatrendejä. Näiden megatrendien perusteella rakennettiin kuusi materiaalien, painamisen ja metsäklusterin tulevaisuuskuvaa, jotka kuvaavat erilaisia muutostekijöitä viestinnässä, pakkaamisessa, painamisessa, metsäklusterissa ja uusissa materiaaleissa. Tulevaisuuskuvat eivät sulje toisiaan pois, vaan useampi niistä voi toteutua joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Tulevaisuuskuvien tehtävänä on avartaa tulevaisuusnäkemystä siten että kyetään paremmin varautumaan erilaisiin vaihtoehtoisiin tilanteisiin ja riittävän aikaisin hyödyntämään uudet mahdollisuudet.

 


  
Kohl, Johanna - Salonen, Sofi & Tapio, Petri

Kestävän kehityksen torille 2020: kohtaamisia torilla. Loppuraportti ympäristöalan koulutuksen tulevaisuuden tarpeista.

Tutu-julkaisuja 2/2007, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu.
87 s. ISBN 978-951-564-508-1. Hinta 20 €.
 
Kestävän kehityksen torille 2020 -hanke on ollut OPM:n ESR-rahoitteinen projekti, jossa on selvitetty kestävän kehityksen mukaisen ympäristöalan koulutuksen määrällisiä ja laadullisia haasteita vuoteen 2020 korkeakoulutasolla. Loppuraportissa on pohdittu erityisesti generalistisen koulutuksen, työelämän ja kansainvälisyyden haasteita. Keketori-tulevaisuusverstas kokosi yhteen eri alojen asiantuntijoita ja lopputuloksena syntyi hyvin konkreettisia visioita tulevaisuuden tarpeista.
 
 
Asiasana:
Tagit: