in English
 
 
Tutu-julkaisut 2010

Ahvenainen, Marko - Heinonen Sirkka & Hietanen, Olli

Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot 2020. Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen loppuraportti

Tutu-julkaisuja 1/2010, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 36 s.
ISBN 978-952-249-039-1. Hinta: 15 €.

Raportin liiteosa on julkaistu eJulkaisujen sarjassamme.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry ja Uusi Insinööriliitto UIL ry toteuttivat vuosina 2009–2010 ”Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen” -hankkeen. Hanke toteutettiin Tekesin rahoituksella ja siihen osallistuivat pilottiyrityksinä Deltamarin, Elomatic, Etteplan, Pöyry ja Sweco. Hankkeella etsittiin näkemyksiä suunnittelu- ja konsulttialan ja sen asiakasalojen vaihtoehtoisista kehityskuluista ja tulevaisuuden visioista. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutti Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tässä raportissa esitellään tulevaisuushankkeen tulos eli kahdeksan skenaariota suomalaisen suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuudesta: 1. Globalisaatio 3.0 vie maailmalle, 2. Tuottavuusohjelmalla uuteen kasvuun, 3. Uudet killeritoimialat tulevat, 4. Kaiken se joustaa, 5. Juhlat on juhlittu, 6. Hajautettu järjestelmä, 7. Vallankumous sekä 8. Ympäri käydään, yhteen tullaan.

 Ahvenainen, Marko & Hietanen, Olli

Matkalla biokauteen - Miten verkottunut bioketju punotaan? Case Varsinais-Suomi

Tutu-julkaisuja 2/2010,  Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 58 s.
ISBN 978-952-249-056-8. Hinta: 16 €.

Metsäalasta on kehittymässä kasviperäinen fotosynteesiklusteri, jossa puuta – ja myös muita biomateriaaleja, kuten esimerkiksi leviä ja bakteereja – myydään nesteenä, kaasuna ja biomassana kaikille muille toimialoille. Biosähköä siirretään langattomasti maailman markkinoille. Kompostoituvasta elektroniikasta valmistetut kännykät heitetään käytön jälkeen kukkapenkkiin, jossa niistä kasvaa kesäkukkia ja muita hiilinieluja. Biotalouden arvoketjun kehittymisessä ei kuitenkaan ole kyse pelkästään muutoksesta paperin kysynnässä. Muutoksen kourissa ovat tuotannon ja talouden rakenteet sekä laajemmin ajateltuna koko inhimillinen kulttuuri elämäntapoineen ja arvoineen. Tämä raportti esittelee ensin kehittymässä olevan fotosynteesiklusterin liiketoiminnan tasoja ja arvoketjuja. Tämän jälkeen raportissa ehdotetaan toimenpiteitä Varsinais-Suomen fotosynteesiklusterin kehittämiseksi.

 

 

Asiasana:
Tagit: