in English
 
 
Tutu-julkaisut 2016

​Kuhmonen, Tuomas  Hyvönen, Katja  Panula-Ontto, Juha Saarimaa, Riikka
Ahokas, Ira  Kaskinen, Juha  & Nurmi, Timo

Paikallisen ruuan tulevaisuudet ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Tutu-julkaisuja 1/2016
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 
81 s. ISBN 978-952-249-426-9 (painettu), ISBN 978-952-249-427-6 (pdf),
ISSN 1797-1284.

 

Erilaiset vaihtoehtoiset ruokajärjestelmät haastavat hallitsevan ruokajärjestelmän. Monissa vaihtoehtoisissa järjestelmissä korostuvat tuottajan ja kuluttajan vuorovaikutus, sosiaaliset ja ympäristökysymykset sekä paikallisuus. Ruuan tuotantopaikat, tuottajat ja kuluttajat kytkeytyvät yhteen pitkään jatkuneen eriytymiskehityksen jälkeen uusilla, nykyaikaisilla tavoilla. Koska tällaiset ruokajärjestelmät yleistyvät kehittyneissä teollisuusmaissa, hallitseva ruokajärjestelmä ei ilmiselvästi tyydytä kaikkien ruokaketjun osapuolten tarpeita riittävällä tavalla. Aika näyttää, tuleeko vaihtoehtoisista järjestelmistä valtavirtaa vai jäävätkö ne ”vaihtoehtoisiksi”.

Tässä raportissa on esitetty tulokset ”Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset” -hankkeesta (PARTY). Hankkeessa laadittiin kirjallisuuskatsauksen ja tulevaisuusverstaiden pohjalta tulevaisuuskuvat neljän kestävän kehityksen ulottuvuuden varaan rakentuvista paikallisista ruokajärjestelmistä: lyhyestä, vihreästä, reilusta ja aidosta ketjusta. Lyhyen ketjun mahdollisen toteutumisen keskiössä ovat toimintatavat ja ketjun valtarakenteet, Vihreän ketjun tuotekehitys, teknologia ja innovaatiot, Reilun ketjun toimijuus ja tieto sekä Aidon ketjun kulttuuri, arvostus ja tuoteosaaminen. Tulevaisuuskuvien toteutumisella olisi asiantuntija-arvioiden perusteella suurimmat vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuden vahvistumiseen, ruokajärjestelmän sosiaalisen hyväksyttävyyden parantumiseen, aineettoman hyvinvoinnin lisääntymiseen ja ruokatuotannon kannattavuuden parantumiseen. Tulevaisuuskuvien hahmottaman ruokajärjestelmän lupaavimmat kehittämiskohteet olisivat asiantuntija-arvioiden perusteella kiertotalouden vahvistaminen, ympäristökuormitusta vähentävä tuotekehitys, paikallisen ruuan suosiminen julkisissa hankinnoissa ja ruokavalioiden muuttaminen kasvispainotteisemmiksi. Tulokset eivät ole ennusteita: ne antavat viitteitä siitä, mihin asioihin ruokajärjestelmän muutoksessa, kehittämisessä ja tutkimuksessa on syytä kiinnittää huomiota.

 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
tutu-1-2016.PNG