in English
 
 
Yhteistyö Turun eMBAn kanssa

Tulevaisuusajattelu ja sen hyödyntäminen liikkeenjohdon työkaluna ovat keskeisessä roolissa Turun kauppakorkeakoulun executive MBA-ohjelmassa.

Turun eMBA:n tavoitteena on kasvattaa vahvasti tulevaisuussuuntautuneita johtajia, jotka pystyvät katsomaan asioita laajemmin sekä tekemään myös pidemmän aikajänteen tarkastelua kestäviä päätöksiä.
 
– Tulevaisuusajattelun näin laaja hyödyntäminen osana johdon koulutusta on kansainvälisestikin katsottuna poikkeuksellista. Se auttaa meitä erottumaan muista ohjelmista ja rakentamaan omaa, ainutlaatuista profiilia suhteessa kilpailijoihin, kertoo ohjelman kehittämisestä vastaava koulutuspäällikkö Riitta Birkstedt.

Tulevaisuusajattelu johtamisen tukena

Tulevaisuusajattelun perusteisiin perehdytään jo ohjelman alkuvaiheessa, ja sitä syvennetään 2,5-vuotisen ohjelman aikana paitsi asiantuntijoiden teoria-alustusten ja käytännön case-sovellusten myös osallistujien aktiivisen havainnoinnin kautta. Opintojensa aikana osallistujat oppivat muun muassa prosessoimaan nykytietoa suhteessa tulevaan, ymmärtämään tulevaisuustiedon mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä hyödyntämään valittuja ennakointimenetelmiä, kuten skenaariotyöskentelyä. Työskentely kiteytyy osallistujien henkilökohtaisiin tulevaisuustöihin, pienryhmien tekemiin tulevaisuudenkuviin, sekä voimakkaasti tulevaisuussuuntautuneisiin eMBA-tutkielmiin.
 
Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kouluttaa tulevaisuudentutkijoita vaan laajentaa osallistujien tulevaisuusosaamista muun johtamisosaamisen tueksi, muistuttaa projektipäällikkö Kerttu Autio, joka parhaillaan luotsaa kolmannen vuoden eMBA-opiskelijoita kohti visionääristä johtajuutta.
 
– Tärkeintä on, että ihmiset oppisivat ajattelemaan ennakkoluulottomasti, pidemmälle ja uudella tavalla. Usein se tarkoittaa olemassa olevien uskomusten ja totunnaisten ajattelumallien purkamista, mikä voi välillä tuntua aika rankaltakin. Se on kuitenkin edellytys uuden oppimiselle.

Sparraus ja verkostoituminen olennaisena osana koulutusohjelmaa

Vuoden 2012 syksyllä 21 eMBA-opiskelijaa rakentaa omia tulevaisuuskuviaan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden Ira Ahokkaan ja Ville Lauttamäen johdolla.
 
Opiskelijat on jaettu kolmeen pienryhmään, joiden työskentelyä sparraavat kokeneet liikkeenjohtajat Henrik Carlstedt, Markku Stenberg ja Kari Ruusunen, joilla on mittava kokemus laivanrakennusteollisuudesta, pankki- ja vakuutusaloilta. Sparraajat tuovat hienon kokemuksensa ryhmien käyttöön niiden työskentelyä haastaen ja tukien. Ryhmätöiden lisäksi sparraajat osallistuvat keskusteluihin lähijaksoilla ja työpajoissa koko eMBA-ohjelman viimeisen vuoden ajan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit:

tutu_kuvitus-34_188px.jpg

Lisätietoa Turun kauppakorkea-
koulun eMBA-ohjelmasta:

www.tse.fi/exe

riitta.birkstedt(a)utu.fi ja
kerttu.autio(a)utu.fi