in English
 
 
Tulevaisuusverstaat

Tulevaisuusverstaat ovat monipuolisia ryhmätyömenetelmiä yhdistäviä kokonaisprosesseja, jotka tuottavat järjestelmällisellä tavalla vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja niihin liittyviä skenaarioita. Ryhmätyössä käytetään esimerkiksi tulevaisuuspyörää ja -taulukkoa. Verstaassa kuvataan toimijoiden ja toimintojen välisiä suhteita ja kehittämisen kohdetta toiminnallisena prosessina.
 
Tulevaisuusverstaassa voidaan hahmottaa esimerkiksi alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kilpailutekijöitä ja kehittyviä tuotesegmenttejä. Toimintaympäristöjä tarkastellaan monesta eri näkökulmasta ja pohditaan ajureiden (driving forces), heikkojen signaalien ja villien korttien vaikutusta tulevaisuuden kehitykseen.
 
Verstaan tuloksena syntyy asiantuntijanäkemyksiä, skenaarioita ja toimenpidesuosituksia kehittämisen kohteena olevan asian tulevaisuudesta globaalien megatrendien, tuotekehityksen, osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Näiden pohjalta voidaan rakentaa visio, strategia tai tuottaa esimerkiksi tuotekehitysprosesseihin ja markkinointiin niiden tarvitsemaa tulevaisuustietoa.

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: