in English
 
 
Hakeminen tohtorikoulutettavaksi Turun kauppakorkeakouluun
 

Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuudentutkimuksen jatko-opinnoissa opiskelijat syventyvät johonkin tulevaisuudentutkimuksen kannalta tärkeään teemaan tavoitteenaan valmistua filosofian tai kauppatieteiden tohtoriksi.

Kaikki Turun kauppakorkeakoulussa jatkotutkintoa suorittavat kuuluvat Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan.

Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma on osa Turun yliopiston tutkijakoulua (UTUGS) ja myös kaikki TuKKK:n jatko-opiskelijat kuuluvat tutkijakouluun. Turun kauppakorkeakoulu on lisäksi mukana useissa valtakunnallisissa tutkijakoulutusohjelmissa.  

Kauppatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinto  pääaineena tulevaisuudentutkimus

Tohtorin tutkinto voidaan suorittaa lisensiaatin tutkinnon jälkeen tai ilman lisensiaattivaihetta. Valtaosa jatko-opiskelijoista etenee nykyisin suoraan maisterin tutkinnosta tohtorin tutkintoon. Tutkintoon tähtäävä täysipäiväinen opiskelu kestää noin neljän lukuvuoden ajan. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:

  1. osallistuttava säännöllisesti opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla tutkintoa varten järjestettävään opetukseen
  2. laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka johtokunta hyväksyy julkisen tarkastuksen jälkeen
  3. suoritettava muut opetussuunnitelmassa määrätyt opintosuoritukset, jotka yhdessä väitöskirjan kanssa osoittavat itsenäistä ja kriittistä ajattelua opiskelijan tutkimusalalla. 

Jatko-opiskelijaksi hakeminen

Oikeutta tohtorin tutkinnon suorittamiseen on haettava kirjallisesti. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella, joka on auki vain hakuaikana.

Hakemuksessa on esitettävä suunniteltu pääaine, jatko-opintojen tutkintorakenne ja tutkimussuunnitelma. Oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta, virallinen opintorekisteriote, tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja CV liitetään hakemukseen. Tarkemmat valintaperusteet löytyvät Turun kauppakorkeakoulun sivuilta.

Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkimuksen aihe, perustelut aiheen valinnalle, tutkimuksen teoreettinen perusta, aikataulu ja metodit sekä tieteellinen ja yhteiskunnallinen uutuusarvo. Voidakseen tulla valituksi tulevaisuudentutkimuksen jatkokoulutusohjelmaan on hakijalla oltava sisällöllisesti jatkotutkinnon pääainetta vastaavia edeltäviä opintoja suoritettu vähintään 10 opintopistettä. Aikaisempien opintojen soveltuvuus määritellään hakemuksen liitteiden perusteella.

 
​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Katso tarkemmat ohjeet Turun kauppakorkeakoulun www-sivuilta, kohdasta "Tohtorikoulutus".

HAKUOHJEET