in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen tohtorikoulutus

Tulevaisuudentutkimuksen jatko-opinnoissa tohtorikoulutettavat syventyvät johonkin tulevaisuudentutkimuksen kannalta tärkeään teemaan tavoitteenaan valmistua filosofian tai kauppatieteiden tohtoriksi. Asiantuntijat tulevat sijoittumaan vaativiin yritysten tai julkisorganisaatioiden tutkimus-, koulutus-, kehitys- ja ennakointitehtäviin Suomessa sekä ulkomailla.

Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuudentutkimuksen tohtoriohjelmassa on mahdollisuus syventyä mm. yritysten ennakointitoimintaan, energia- ja ympäristökysymysten tulevaisuuteen, opetuksen tulevaisuuteen, laajoihin sosio-ekonomisiin muutoksiin sekä tulevaisuudentutkimuksen filosofiseen perustaan ja tutkimusnäkökulmaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 
Jenni Heervä
Koordinaattori
Tutkijanura, Kehittämispalvelut
Puh. +358 50 501 8969
jenni.heerva@utu.fi
​Tulevaisuudentutkimuksen
oppiaineen ensimmäinen väitös-tilaisuus järjestettiin Turun kauppakorkeakoululla pe 22.8.2014.

Kimmo Laakson väitöskirja "Management of major accidents - Communication challenges and solutions in the preparedness and response phases for both authorities and companies" löytyy sähköisesti Doria-palvelusta.

Kimmo-Laakso-1-thumb.jpg 

Vastaväittäjä, dosentti Mikko Valkonen Aalto yliopistosta; kustos professori Petri Tapio sekä väittelija TkT Kimmo Laakso.

Kimmo-Laakso-8-thumb.jpg
Kimmo-Laakso-9-thumb.jpg