in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) opinnot

Tulevaisuudentutkimuksen 25 op:n opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus luo yleiskuvan tulevaisuudentutkimuksen perusteista: periaatteet, menetelmät, tutkimusyhteisö ja tulevaisuudentutkijan työ. Opintokokonaisuuden suorittaneella opiskelijalla on käsitys tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta, perustiedot tulevaisuusajattelusta, tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Opiskelija pystyy hahmottamaan metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa, eli jäsentämään teoreettisten lähestymistapojen, tieteenfilosofisten lähtökohtien ja metodien yhteyksiä ja pystyy soveltamaan valitsemiaan tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä omassa tutkimuksessaan.   

Sisällytä tutkintoosi joko opintokokonaisuutena tai osana muita opintoja

Tulevaisuudentutkimuksen peruskurssit TUTU1-TUTU5 (á 5 op) järjestetään yhteistyössä jäsenyliopistojen kanssa monimuoto-opetuksena. Kursseilla TUTU1 ja TUTU3 paikalliset opintoryhmät kokoontuvat koulutusyhteyshenkilön johdolla. 
 
Opinnot soveltuvat niin perustutkinto-opiskelijalle kuin jatko-opintojaan suorittavalle. Ne voi sisällyttää tutkintoon joko tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuutena tai osana muita opintoja riippuen yliopistosta ja tutkinnosta.

Kesäkoulu kokoaa yhteen kotimaiset ja ulkomaiset alan opiskelijat

TVA järjestää yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa vuosittaisen kansainvälisen konferenssin yhteydessä kesäkoulun.

>> Lisätietoa toiminnasta TVA:n omilla sivuilla.​

 

 

​​​
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

 

​tva(a)utu.fi 

www.tvanet.fi 

 

 
TVA_logo-web.jpg
 
 

 TVA:n jäsenyliopistot:

 

​Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Åbo Akademi