in English
 
 
Mahdollisten tulevaisuuksien tutkija

Tulevaisuudentutkimusta voidaan hyödyntää erityisesti strategia-, visio- ja skenaariotyöskentelyssä. Siitä on apua myös monitahoisissa koulutus- ja arviointihankkeissa sekä yhteiskunnan eri osa-alueiden, kuten elinkeinoelämän tulevaisuuden aktiivisessa hahmottamisessa ja rakentamisessa.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa tehdään vuosittain noin 60 tutkimusta ja lukuisia pienempiä selvityksiä.

Tutkimustamme rahoittavat sekä kansalliset toimijat (TEKES, Suomen Akatemia, säätiöt, ministeriöt) että kansainväliset ohjelmat (osana laajempia EU-hankkeita tehtävä tutkimus).

 
 
 
Asiasana:
Tagit: