in English
 
 
Kuntien elinkeinoyhteistyö tulevaisuuden arvopohjalle, ARVOPRO

Hanke pyrki löytämään seutukunnista taustoiltaan ja arvopohjaltaan yhtenäisiä alueita ns. kuntaklustereita, joiden kuntien on lähtökohdiltaan hedelmällistä tehdä yhteistyötä. Hanke auttoi elinkeinokysymyksissä kuntia asemoimaan itsensä suhteessa muihin kuntiin sekä tukee osapuolten keskinäistä erikoistumista sekä työnjakoa. Hanke edesauttoi virka- ja luottamushenkilöiden sekä yrittäjien välistä vuoropuhelua, pyrki poistamaan näiden elinkeinopolitiikan eri toimijatasojen 'kipupisteitä' sekä tunnistamaan yritystoiminnan tulevaisuuden kehittämispalvelutarpeita.

Hankkeen tuloksena saatiin kuntien ja seutukuntien toimijoille elinkeinopolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen työkalu, jota voidaan käyttää hyvin muissakin kunnissa ja seutukunnissa. Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli tuottaa uudenlaisia mittareita elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehittämiseen sekä arvioimiseen.

ARVOPRO -hanke koostui kirjallisen materiaalin analyysistä, kirjallisesta sekä tietoverkkopohjaisesta kyselystä, teemahaastatteluista ja seminaarista. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeessa oli yhteistyökumppaneina Turun seudun kehittämiskeskus TAD Centre ja Vakka-Suomen kehityskeskus.

Hanke toteutettiin vuosina 2003-2004 ja sen päärahoittajana on Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS).

Lisätietoja:

Timo Nurmi

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 

Projektiraportti:

Nurmi, Timo (2005) Kuntien arvoperheet. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 47. 98 s.